柳(柳映江潭底有情)

柳映江潭底有情,
望中頻遣客心驚。
巴雷隱隱千山外,
更作章臺走馬聲。

 

Liễu (Liễu ánh giang đàm để hữu tình)

Liễu ánh giang đàm để hữu tình,
Vọng trung tần khiển khách tâm kinh.
Ba lôi ẩn ẩn thiên sơn ngoại,
Cánh tác Chương Đài tẩu mã thanh.

 

Dịch nghĩa

Cây liễu soi bóng xuống dòng sông thật hữu tình,
Đứng ngóng trông, lòng khách nhiều phen kinh sợ.
Nghe tiếng sấm ở Ba Thục ầm ầm vang ngoài ngàn núi,
Giống như tiếng ngựa phi đến Chương Đài.


Bài này không rõ năm sáng tác. Tương truyền, vào năm Đại Hoà thứ 8 (834), Lý Thương Ẩn quen một cô gái là Liễu Chi mới mười bảy tuổi, sau vì Liễu Chi bị bọn quyền quý đoạt mất nên cuộc tình của họ bất thành. Vì vậy, thi nhân viết cả thảy 5, 6 bài thơ vịnh liễu để bày tỏ lòng thương nhớ Liễu Chi, đồng thời biểu hiện cảm khái về bản thân lưu lạc ở Ba Thục, thấy liễu bên sông hồ mà xúc cảnh sinh tình, hoài niệm về kinh sư Trường An.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Hữu tình đầm nước liễu nghiêng soi,
Khách ngắm nhiều phen khiếp sợ rồi.
Ngoài núi sấm vang rền đất Thục,
Như Chương Đài vó ngựa chưa ngơi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hữu tình bóng liễu rọi dòng sông,
Đứng ngắm bao phen khách hãi lòng.
Sấm động xa vang ngàn núi thẳm,
Chương Đài tiếng ngựa vọng hư không.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Vũ

Liễu soi đáy nước hữu tình,
Khách sông hồ động lòng mình ngẩn ngơ.
Ngoài Thiên sơn sấm mơ hồ,
Tưởng như vó ngựa bơ vơ Chương đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu soi bóng nước hữu tình thay
Đứng ngắm lòng ai hoảng sợ rồi
Ngoài núi sấm rền vang đất Thục
Tưởng như vó ngựa đến Chương Đài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bóng liễu dòng sông thật hữu tình
Bao phen nhìn ngắm khiến lòng kinh
Sấm rền Ba Thục Thiên Sơn cách
Vó ngựa Chương Đài tiếng sải nhanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng liễu soi mặt đầm tình thật
Lúc ngắm trông khách chợt hoảng hồn
Đất Ba sấm ẩn ngàn non
Giống như tiếng ngựa bon bon Chương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu soi bóng xuống sông hữu tình,
Đứng ngóng khách nhiều phen sợ kinh.
Ba Thục ầm ầm vang sấm núi,
Chương Đài tiếng ngựa phi thình lình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Liễu đáy đầm sông bóng hữu tình
Ngắm vào, lòng khách mấy lần kinh
Thiên Sơn ẩn, sấm ngoài Ba Thục
Ngựa hý Chương Đài phi tới nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời