樂遊原

萬樹鳴蟬隔斷虹,
樂遊原上有西風。
羲和自趁虞泉宿,
不放斜陽更向東。

 

Lạc Du nguyên

Vạn thụ minh thiền cách đoạn hồng,
Lạc Du nguyên thượng hữu tây phong.
Hy Hoà tự sấn Ngu Tuyền túc,
Bất phóng tà dương cánh hướng đông.


Lạc Du nguyên là một khu du lãm nổi tiếng tại phía nam Trường An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, cũng gọi là Lạc Du uyển. Hán Tuyên Đế có lập một miếu thờ tổ tiên tại đây lấy tên là Lạc Du, do đó thành tên Lạc Du nguyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ve gào vạn gốc tách cầu vồng
Trên Lạc Du Nguyên gió tây lồng
Trời lặn Ngu Tuyền, Hy Hoà dẫn
Chặn ánh hoàng hôn lại phía đông!

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ve kêu như cắt cầu vồng
Lạc Du Nguyên gió Tây lồng lộng qua
Mặt trời theo dấu Hy Hoà
Phương Đông không để bóng tà dương sang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ve kêu cây cách cầu vồng đứt
Gió tây lùa trên Lạc Du nguyên
Hy Hoà về ngủ Ngu Tuyền
Không cho nắng tắt tại miền phương đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ve kêu như tách cầu vồng,
Lạc Du Nguyên gió tây lồng lên cao.
Ngu Tuyền trời lặn, trăng sao,
Hoàng hôn không thả trở vào hướng đông!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ve kêu cây cách cầu vồng đứt
Gò Lạc Du nổi trận gió tây
Bóng ác tới Ngu Tuyền nghỉ tối
Hướng đông không để chiều tà thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời