Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: biệt ly (2)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/03/2010 23:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 10/03/2010 00:17

曲池

日下繁香不自持,
月中流豔與誰期。
迎憂急鼓疏鐘斷,
分隔休燈滅燭時。
張蓋欲判江灩灩,
回頭更望柳絲絲。
從來此地黃昏散,
未信河梁是別離。

 

Khúc Trì

Nhật hạ phồn hương bất tự trì,
Nguyệt trung lưu diễm dữ thuỳ kỳ.
Nghinh ưu cấp cổ sơ chung đoạn,
Phân cách hưu đăng diệt chúc thì.
Trương cái dục phan giang liễm liễm,
Hồi đầu cánh vọng liễu ty ty.
Tòng lai thử địa hoàng hôn tán,
Vị tín hà lương thị biệt ly.


Khúc Trì là tên một cái hồ ở huyện Ninh Dương, tỉnh Sơn Đông.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thiên Thanh

Hương nồng khó giữ dưới mặt trời,
Vẻ đẹp cùng trăng ngày tháng trôi.
Đón nỗi u buồn khi trống giục,
Đèn tắt nến tàn lúc lìa đôi.
Giương dù toan đi, sông cuộn chảy,
Ngoảnh đầu trông lại, liễu bời bời.
Từ xưa đây chốn hoàng hôn biệt,
Lòng vẫn còn ngờ chưa chia phôi.


Nguồn: Thơ Đường bình chú, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trung tâm nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2009.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Khôn giữ ngày qua hương ngát mất,
Trăng cùng ý đẹp hẹn ai trôi.
Ôm sầu trống giục chuông vừa bặt,
Chia cách đèn tàn nến cũng thôi.
Dạm bước sông dềnh ô ái ngại
Ngoảnh đầu lối cũ liễu tơi bời.
Chiều chiều đây chốn người ly biệt
Còn tưởng bên cầu ta vẫn đôi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong nắng hương thơm không tự giữ
Tới chiều hôm mới toả lan ra
Lúc ngưng chuông trống buồn so
Khi đèn đuốc tắt ấy giờ chia ly
Lọng giương lên toan đi sóng nhiễu
Quay đầu nhìn tơ liễu phất phơ
Hôm nay tiễn biệt bên hồ
Cầu sông đâu cứ mới là đưa nhau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nắng rọi hương không tự giữ đâu
Trăng lên ngây ngất với ai nào?
Đèn tàn đuốc tắt làm ngăn trở
Trống giục chuông ngân tiếp hận sầu.
Sóng nổi mũ che mong rẻ bước
Liễu tơ phe phất ngóng quay đầu.
Xưa nay chốn đó chiều chia cách
Không hẳn cầu sông giã biệt nhau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Dưới nắng hương nồng tản mác mau
Ai say đắm nguyệt tự đêm nào
Đèn tàn, nến lụi, thầm ngăn cách
Trống bặt, chuông ngưng, lặng tiếp sầu
Che mũ bước đi, sông lóng lánh
Quay đầu nhìn lại, liễu lao xao
Chiều về chốn ấy thường ly tán
Đâu cứ trên cầu mới biệt nhau

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Nắng hạ bao giờ giữ được hương
Hẹn ai ánh nguyệt đẹp phi thường?
Chuông ngưng, trống lặng sầu trong dạ
Nến tắt, đèn lu lại cách biệt buồn
Che mũ bước đi sông cuộn chảy
Quay đầu nhìn lại liễu tơ vương
Hoàng hôn hay có chiều ly biệt
Đâu phải cầu sông mới tiễn đường.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời