妓席暗記送同年獨孤雲之武昌

疊嶂千重叫恨猿,
長江萬里洗離魂。
武昌若有山頭石,
為拂蒼苔檢淚痕。

 

Kỹ tịch ám ký tống đồng niên Độc Cô Vân chi Vũ Xương

Điệp chướng thiên trùng khiếu hận viên,
Trường Giang vạn lý tẩy ly hồn.
Vũ Xương nhược hữu sơn đầu thạch,
Vị phất thương đài kiểm lệ ngân.

 

Dịch nghĩa

Núi non trùng điệp, tiếng vượn hú oán hận,
Sông Trường Giang dài muôn dặm như gọi hồn xa cách.
Ở Vũ Xương nếu như có người hoá đá chờ chồng thật,
Hãy phủi rêu xanh ngắm nhìn có ngấn lệ không.


Độc Cô Vân tự Công Viễn, làm chức Lại bộ thị lang. Năm Hàm Thông thứ 13, Độc Cô Vân được giao cho việc tuyển người trong kỳ thi Hoành từ. Bài thơ này có lẽ tác giả làm lúc Độc Cô Vân chưa hiển đạt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Núi thẳm ngàn trùng vượn oán ca,
Trường Giang vạn lý đẫm hồn xa.
Vũ Xương tin có người thành đá?
Xin phủi rêu mờ ngắm lệ sa.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vượn hú non cao, tiếng thật buồn
Sông dài xoá sạch mảnh hồn suông
Vũ Xương như có người thành đá
Hãy phủi rêu tìm ngấn lệ tuôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trùng điệp non cao tiếng vượn sầu
Trường giang muôn dặm biết hồn đâu
Vũ Xương như có người thành đá
Phủi lớp rêu dày ngắm lệ đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi trùng trùng vượn kêu uất hận
Rửa ly hồn vạn dặm Trường Giang
Ngóng chồng đá ở Vũ Xương
Phủi rêu tìm ngấn lệ tuôn xem nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi non trùng điệp, vượn sầu ca,
Muôn dặm Trường Giang hồn gọi xa.
Người hoá đá Vũ Xương nếu thật,
Rêu xanh phủi ngắm lệ tuôn nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngàn trùng trở ngại vượn ai oán
Vạn dặm Trường Giang tẩy biệt hồn
Nếu Vũ Xương đầu núi có đá
Rêu xanh phủi ngấn lệ đâu còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời