寄令狐郎中

嵩雲秦樹久离居,
雙鯉迢迢一紙書。
休問梁園舊賓客,
茂陵秋雨病相如。

 

Ký Lệnh Hồ lang trung

Tung vân Tần thụ cửu ly cư,
Song lý điều điều nhất chỉ thư.
Hưu vấn Lương Viên cựu tân khách,
Mậu Lăng thu vũ bệnh Tương Như.

 

Dịch nghĩa

Đã lâu ngày xa cách đám mây núi Tung, hàng cây đất Tần
Xin gửi một tờ thư theo đôi cá chép đến nơi xa xôi
Thôi đừng hỏi thăm đến người khách xưa ở đất Lương Viên
Đang ngoạ bệnh trong cơn mưa thu như Tương Như ở đất Mậu Lăng


Lệnh Hồ lang trung tức Lệnh Hồ Đào, năm Đại Trung thứ hai chiêu bái Khảo công lang trung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây Tần mây núi mãi ly cư
Tin tức xa vời một lá thư
Chớ hỏi Lương Viên người khách cũ
Mậu Lăng mưa gió khổ Tương Như


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cây Tần mây núi cách vời
Xa xôi nhờ cá đưa người tờ thư
Thôi đừng hỏi đến khách xưa
Mậu Lăng mưa đổ Tương Như bệnh nhiều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xa cây Tần, cách mây Tung,
Thăm nhau, cá chép, chỉ dùng gửi thư.
Khách Lương-Viên, hỏi, ngần ngừ,
Mậu-Lăng mưa gió, Tương-Như đau lòng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây núi Tung, cây Tần xa cách
Chỉ thư từ liên lạc lại qua
Vườn Lương đừng hỏi khách xưa
Mậu Lăng mưa gió Tương Như bệnh hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây Tần mây Sở cách xa lâu
Một bức thư thôi giọt giọt sầu
Quên hỏi vườn Lương người buổi trước
Mậu Lăng mưa gió khổ Tương Như

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây Tần mây núi cách xa,
Gửi thư cá chép, lệ sa giọt sầu.
Lương Viên thôi hỏi khách lâu,
Tương Như ngoạ bệnh thu sầu Mậu Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mây Tung lâu cách cây Tần nhà
Thư báo nhờ gửi đôi chép xa
Khách cũ vườn Lương đừng hỏi nữa
Tương Như thu bệnh Mậu Lăng mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời