華師

孤鶴不睡雲無心,
衲衣笻杖來西林。
院門晝銷迴廊靜,
秋日當階柿葉陰。

 

Hoa sư

Cô hạc bất thuỵ vân vô tâm,
Nạp y Cung trượng lai tây lâm.
Viện môn trú tiêu hồi lang tĩnh,
Thu nhật đương giai thị diệp âm.

 

Dịch nghĩa

Ta như con hạc cô đơn tỉnh táo, như đám mây vô tình,
Mặc áo thày tu, chống gậy trúc xứ Cung, đi về rừng phía tây.
Buổi sáng, trong chùa vắng, hành lang tĩnh lặng,
Trong bóng mát của cây thị che thềm đá ngày thu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như hạc cô đơn, lơ lửng mây
Áo tăng, gậy trúc, hướng rừng tây
Thày Hoa đi vắng, hành lang tĩnh
Trực nhận tâm an dưới bóng cây

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tuổi cao không ngủ mây vô tâm
Áo tăng rừng tây đến gậy cầm
Chùa vắng ngày qua hiên quanh lặng
Ngày thu đầu thềm lá hồng râm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thức một thân cò, thơ thẩn mây
Áo thiền, gậy trúc đến rừng Tây
Cổng chùa, chiều xuống hiên thanh vắng
Lá thị, thềm thu, bóng phủ dày

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như hạc cô đơn, thơ thẩn mây,
Xứ Cung gậy trúc về rừng tây.
Buổi mai chùa vắng, hành lang tĩnh,
Bóng mát thị che thềm đá thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mây vô tâm hạc chiếc không ngủ
Gậy trúc rừng tây áo vá qua
Ngày hết hiên quanh co cửa viện
Bên thềm phủ bóng lá hồng thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hạc chiếc mơ màng, mây lửng thửng,
Rừng tây gậy trúc áo thiền qua.
Sớm hôm vắng vẻ,hiên chùa lặng,
Thềm viện ngày thu lá thị sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời