Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 20/07/2010 00:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 20/07/2010 00:49

效長吉

長長漢殿眉,
窄窄楚宮衣。
鏡好鸞空舞,
簾疏燕誤飛。
君王不可問,
昨夜約黃歸。

 

Hiệu Trường Cát

Trường trường Hán điện my,
Trách trách Sở cung y.
Kính hảo loan không vũ,
Liêm sơ yến ngộ phi.
Quân vương bất khả vấn,
Tạc dạ ước hoàng quy.

 

Dịch nghĩa

Mày dài theo kiểu cung nhân nhà Hán,
Mặc áo ôm theo áo trong cung Sở.
Chiếc kính sáng khiến chim loan cứ nhảy múa,
Tấm rèm thưa chim én ngỡ trống mà bay.
Quân vương chẳng thèm hỏi gì đến người đẹp,
Đêm qua tô điểm mặt mày rồi lại trở về không.


Trường Cát là tên tự của Lý Hạ, giỏi làm thơ ca, tương truyền ông cưỡi lừa đi chơi, mang theo túi gấm, hễ làm được câu thơ hay thì viết bỏ vào túi, đêm về mới soạn lại thành bài. Lời thơ ông kỳ lạ, bay bổng, hiển quái, người ta thường gọi là Thi quỷ Lý Hạ. Đương thời, các văn sĩ thường hay bắt chước theo lối thơ của ông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ngày dài kiểu Hán cung,
Áo hẹp theo Sở phòng.
Gương sáng loan tự múa,
Rèm thưa én ngỡ không.
Quân vương chẳng đoái tưởng,
Đêm trước uổng má hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Học theo cung Hán kẻ mày,
Áo ôm lối Sở mặc may nõn nường.
Loan buồn thôi múa trước gương,
Rèm thưa chim én bay vương bởi nhầm.
Hững hờ vua chẳng hỏi thăm,
Uổng công trang điểm ước thầm đêm qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẽ mày dài theo đài đời Hán
Áo eo thon như dáng Sở Cung
Gương trong loan nhảy múa suông
Rèm thưa chim én tưởng không bay lầm
Quân vương không thể hỏi han
Đêm qua hẹn đến can tâm quay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mày dài theo kiểu Hán
Áo chật phỏng Sở cung
Gương sáng loan đảo múa
Rèm thưa yến bay nhầm
Quân vương không hỏi tới
Trang điểm khéo hoài công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mày dài theo kiểu Hán cung,
Mặc ôm theo Sở áo từng chật thay.
Chim loan kính sáng múa may,
Rèm thưa én ngỡ trống bày mà bay.
Mỹ nhân vua chẳng hỏi, hay,
Đêm qua tô điểm mặt mày về không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời