Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 30/07/2010 00:30

曉坐

後閤罷朝眠,
前墀思黯然。
梅應未假雪,
柳自不勝煙。
淚續淺深綆,
腸危高下弦。
紅顏無定所,
得失在當年。

 

Hiểu toạ

Hậu các bãi triêu miên,
Tiền trì tư ảm nhiên.
Mai ưng vị giả tuyết,
Liễu tự bất thăng yên.
Lệ tục thiển thâm cảnh,
Trường nguy cao hạ huyền.
Hồng nhan vô định sở,
Đắc thất tại đương niên.

 

Dịch nghĩa

Nơi nhà sau tỉnh giấc ban mai,
Ngồi trước thềm nhớ lại chuyện xa xưa mà buồn.
Hoa mai thanh tao nào phải nhờ tuyết rơi mới thơm tho,
Cành liễu khoe sắc biếc nhưng không tự toả khói sương.
Nước mắt giọt ngắn giọt dài nối nhau rơi mãi,
Quặn lòng theo tiếng đàn lúc cao lúc thấp.
Khách má hồng không có nơi nhất định,
Chuyện được mất đã hiện ra ngay năm ấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Nhà sau tỉnh giấc ban mai,
Trước thềm ngồi nhớ chuyện ngày xa xôi.
Mai thanh nào mượn tuyết rơi,
Cành dương sắc thắm bời bời khói sương.
Ngắn dài hạt lệ vương vương,
Quặn lòng rối dạ điệu chùng phím tơ.
Hồng nhan phiêu bạc bãi bờ,
Cuộc chìm nổi có ai ngờ năm xưa!


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Chái nhà sau tỉnh giấc,
Thềm trước chuyện buồn xưa.
Mai thơm nào cậy tuyết,
Liễu biếc chẳng sương mờ.
Vắn dài dòng lệ nối,
Cao thấp quặn đường tơ.
Má hồng không chốn ngụ,
Được mất tại bây giờ.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Gác sáng tỉnh cơn mơ
Thềm trưa buồn chuyện xưa
Mai không nhờ tuyết giá
Liễu chẳng cậy sương mờ
Sâu cạn dòng tâm lệ
Nhặt khoan nhịp trúc tơ
Má hồng không chốn ngụ
Được mất có ai ngờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tỉnh giấc mai sau nhà trên gác
Trước thềm ngồi buồn các chuyện xưa
Mai mơ thành tuyết nhưng chưa
Liễu không thể tự mình lùa khói sương
Lệ ngắn dài tự buông rơi mãi
Quặn lòng đau theo dõi tiếng đàn
Người tài không việc để làm
Từng năm được mất rõ ràng thấy ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ban mai tỉnh giấc nhà sau,
Trước thềm nhớ lại chuyện sầu xa xưa.
Mai đâu nhờ tuyết thơm thừa,
Liễu khoe sắc biếc không vừa khói sương.
Giọt dài giọt ngắn khóc thương,
Quặn lòng cao thấp vấn vương tiếng đàn.
Không nơi ở, khách hồng nhan,
Chuyện mà được mất rõ ràng hiện ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác nhà sau tỉnh giấc ban mai,
Chuyện cũ ngồi buồn nhớ đến hoài.
Mai đẹp hương thơm đâu nhờ tuyết,
Liễu khoe sắc biếc chẳng sương cài.
Giọt dài giọt ngắn châu rơi mãi,
Lúc thấp lúc cao dạ rối dài.
Phận bạc gái không nơi nhất định,
Mất còn năm ấy hiện ra ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời