Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 26/08/2016 05:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/08/2016 09:52

海上

石橋東望海連天,
徐福空來不得仙。
直遣麻姑與搔背,
可能留命待桑田。

 

Hải thượng

Thạch kiều đông vọng hải liên thiên,
Từ Phúc không lai bất đắc tiên.
Trực khiển Ma Cô dữ tao bối,
Khả năng lưu mệnh đắc tang điền.

 

Dịch nghĩa

Từ Thạch kiều nhìn về phía đông thấy biển liền với trời,
Từ Phúc trở về tay không, không rước được tiên.
Phải chi nhờ được Ma Cô gãi lưng,
Sẽ có khả năng may mắn được ruộng dâu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn về đông trời liền với biển
Từ Phúc không đến đón được tiên
Được Ma Cô gãi lưng hên
Vận may sẽ đến được liền ruộng dâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cầu đá ngóng trời biển tiếp nhau
Trở về Từ Phúc có tiên đâu.
Ma cô sai khiến cào lưng được
có thể may thành đám ruộng dâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của H.river

Thạch Kiều đông ngắm biển liền trời
Từ Phúc trở về tiên chẳng có
Ma Cô giá phải khải lưng cho
Khả năng may được gặp vườn dâu

H.river
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cầu đá nhìn trời biển tiếp nhau
Về không, Từ Phúc gặp tiên đâu
Đưa lưng nhờ được Ma Cô gãi
Có thể may tìm ra ruộng dâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thạch kiều đông hướng biển liền trời,
Từ Phúc tay không tiên chẳng mời.
Thà để Ma Cô lưng cứ gãi,
Khả năng may được ruộng dâu thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngóng đông cầu đá biển trời liền
Từ Phúc đi rồi chẳng được tiên
Hãy bảo Ma Cô lưng gãi ngứa
Ruộng dâu may được nhờ lời tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời