14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: mê tín (7)

Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 11:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/05/2008 12:23

漢宮詞

青雀西飛竟未回,
君王長在集靈臺。
侍臣最有相如渴,
不賜金莖露一杯。

 

Hán cung từ

Thanh tước tây phi cánh vị hồi,
Quân vương trường tại Tập Linh đài.
Thị thần tối hữu Tương Như khát,
Bất tứ kim hành lộ nhất bôi.

 

Dịch nghĩa

Chim sẻ xanh bay về phương tây mãi chưa thấy về,
Đấng quân vương chờ hoài ở Tập Linh đài.
Quan hầu cận thân thiết là Tương Như cần thuốc,
Chẳng cho kim hành mà cho một chén nước móc.


Tác giả kể chuyện mê tín trong cung đình nhà Hán để ám chỉ việc tương tự của vua Vũ Tông nhà Đường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Sen biếc sang tây chửa thấy về
Tập Linh vua ở mãi đài kia
Quan hầu mắc chứng Tương Như khát
Móc quý không hề được một ly


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim sẻ xanh về tây không lại
Tập linh đài vua mãi mong chờ
Quan hầu mong thuốc Tương Như
Kim hành chẳng cấp, vua cho móc thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chim tước về tây chưa trở lại
Tập Linh vua ở chốn đài cao
Thị thần mắc chứng Tương Như khát
Móc quý không ban một chén nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim sẻ về tây chưa thấy quay,
Quân vương chờ mãi Tập Linh đài.
Quan hầu thân thiết Tương Như khát,
Chẳng thưởng kim hành sương một chai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bay sang tây chửa về chim xanh
Vua mãi ở trên đài Tập Linh
Hầu cận Tương Như đang rất khát
Chẳng ban một chén sương kim hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời