12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 12:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/05/2019 15:53

韓同年新居餞韓西迎家室戲贈

籍籍征西萬戶侯,
新緣貴婿起朱樓。
一名我漫居先甲,
千騎君翻在上頭。
雲路招邀回綵鳳,
天河迢遞笑牽牛。
南朝禁臠無人近,
瘦盡瓊枝詠四愁。

 

Hàn đồng niên tân cư tiễn Hàn tây nghinh gia thất hí tặng

Tịch tịch chinh tây, vạn hộ hầu,
Tân duyên quý tế khởi chu lâu.
Nhất danh ngã mạn cư tiên giáp,
Thiên kỵ quân phiên tại thượng đầu.
Vân lộ chiêu yêu hồi thái phụng,
Thiên Hà điều đệ tiếu Khiên Ngưu.
Nam triều cấm luyến vô nhân cận,
Sấu tận quỳnh chi vịnh tứ sầu.

 

Dịch nghĩa

Quan vạn hộ hầu ầm ầm đi về miền tây,
Chàng rể mới cưới vợ vừa làm xong lầu son.
Tôi đã mạn phép có tên thi đậu trong kỳ thi trước,
Nay ông đứng đầu đoàn kỵ binh ngàn người.
Đường mây chào đón chim phượng rực rỡ trở về quê vợ,
Dải Ngân Hà xa xôi cũng cười cợt với chàng Ngưu về đón Chức Nữ.
Là rể nhà quyền quý nam triều không ai dám gần,
Cành quỳnh xơ xác nhất làm vịnh bốn nỗi sầu.


Vạn hộ hầu là tước hầu, được hưởng lộc của vạn nóc gia, ngụ ý quyền thế của họ Hàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Rầm rập chinh tây, vạn hộ hầu
Rể hiền, duyên mới, nổi lầu cao
Nhất danh, tôi trộm ngồi tiên giáp
Ngàn ngựa, ông nay ở phía đầu
Phơi phới đường mây quay cánh phượng
Sông Ngân vời vợi nụ cười Ngâu
Ai gần thịt cấm Nam triều nữa
Gầy hết cánh quỳnh vịnh bốn sầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan vạn hộ đi tây rầm rộ
Chàng rể nay đón vợ lầu son
Tên tôi trong bảng con con
Còn ông kỵ sĩ coi non ngàn người
Đường mây đón chào loài phượng quý
Dải Ngân hà xa hí chàng Ngưu
Không ai gần rể nam triều
Cành quỳnh gầy nhất bốn sầu vịnh suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vạn hộ rầm rầm ruổi cõi tây
Rể hiền duyên mới dựng lầu đây
Một tên tôi hẵng ngồi trên đám
Nghìn ngựa ông xoay đứng trước bầy
Cười cợt chàng Ngâu ngăn dải Hán
Đón mời cánh phượng tới đường mây
Nam triều thịt cấm không ai chuốc
Buồn vịnh quỳnh chi thảy ốm gầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn hộ ầm ầm ruổi tây,
Rể hiền mới cưới vợ xây xong lầu.
Tên tôi thi đậu kỳ đầu,
Nay ông lại đứng dẫn đầu kỵ binh.
Đường mây đón phượng về kinh,
Ngân Hà Chức Nữ cười mình chàng Ngâu.
Rể quyền quý dám gần đâu?,
Cành quỳnh xơ xác bốn sầu vịnh chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời