咸陽

咸陽宮闕鬱嵯峨,
六國樓臺豔綺羅。
自是當時天帝醉,
不關秦地有山河。

 

Hàm Dương

Hàm Dương cung khuyết uất tha nga,
Lục quốc lâu đài diễm ỷ la.
Tự thị đương thì thiên đế tuý,
Bất quan Tần địa hữu sơn hà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hàm Dương, cung khuyết luống nguy nga,
Sáu nước, lâu đài sắc lụa là.
Thiên tử năm xưa say tự thị,
Chẳng lo, Tần vốn có sơn hà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nguy nga cung khuyết Hàm Dương
Lâu đài sáu nước tựa chừng gấm hoa
Vua Tần quên chuyện sơn hà
Sớm hôm mê mẫn la đà cuộc say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nỗi uất Hàm Dương cao như núi
Sáu nước cung đẹp với lụa là
Đương thời vua tự say sưa
Không quan tâm việc Tần ưa chiếm mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hàm Dương nổi uất hận cao dày
Sáu nước đời hoa gấm điện đài.
Không thấy Tần dòm thâu đất nước
Đương thời vua chỉ biết mê say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàm Dương, cung khuyết nguy nga,
Lâu đài sáu nước, lụa là sắc tươi.
Năm xưa thiên tử vui chơi,
Chẳng lo việc nước Tần rơi sơn hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành điện Hàm Dương uất ức cao
Lụa là sáu nước đẹp đài lầu
Đương thời thiên đế lúc say rượu
Chẳng đoái nước Tần sông núi sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời