Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/08/2010 09:14

江亭散席循柳路吟

春詠敢輕裁,
銜辭入半杯。
已遭江映柳,
更被雪藏梅。
寡和眞徒爾,
殷憂動即來。
從詩得何報,
惟感二毛催。

 

Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm quy quan xá

Xuân vịnh cảm khinh tài,
Hàm từ nhập bán bôi.
Dĩ tao giang ánh liễu,
Cánh bị tuyết tàng mai.
Quả hòa chân đồ nhĩ,
Ân ưu động tức lai.
Tòng thi đắc hà báo,
Duy cảm nhị mao thôi.

 

Dịch nghĩa

Vịnh cảnh xuân nào dám cẩu thả đặt lời,
Vừa nâng chén lại vừa trầm ngâm.
Đã gặp cảnh liễu bên lòng sông,
Lại bị cảnh mai vùi trong tuyết.
Lẻ loi thật là uổng phí một đời tài năng,
Mùa xuân về mối sầu thăm thẳm về cùng.
Theo nghiệp thơ văn được kết quả gì,
Chỉ thấy tóc bạc về thôi thúc tóc đen.


Bài thơ ý nói bình sinh tuy có tài năng làm thơ ngâm vịnh nhưng thân thế lại lưu lạc khốn khổ. Theo thơ nào được chuyện gì chỉ thấy trên đầu tóc bạc sinh sôi thúc giục tuổi già.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Vịnh xuân nào dám vịnh bừa,
Tay nâng chén rượu ngậm lời trầm ngâm.
Gặp thời bóng liễu lòng sông,
Mai thanh bị tuyết lấp trong lạnh lùng.
Lẻ loi uổng kiếp anh hùng,
Mối sầu thăm thẳm về cùng mùa xuân.
Theo thơ nào được chuyện mừng,
Thấy chăng tóc bạc tưng bừng sinh sôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Đề thơ xuân không dám ẩu,
Tìm từ nâng chén trầm ngâm.
Đã chấm bờ sông dương liễu,
Còn cội mai tuyết phủ dầm.
Uổng kiếp tài năng đơn độc,
Sầu theo xuân gặp từng năm.
Nghiệp thơ văn chưa thành tựu,
Mái đầu đã ngả hoa râm.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vịnh cảnh xuân sang phải chọn lời
Câu say nửa chén ngậm bờ môi
Từng đùa bóng liễu bên sông rũ
Lại khóc cành mai dưới tuyết vùi
Cô quả càng mong gần gủi vậy
Lo âu lập tức trở về thôi
Nghiệp thơ đã vướng bao giờ trả
Thương mái đầu xanh chớm bạc rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vịnh cảnh xuân dám đâu cẩu thả
Nửa chén rồi mới có ý thơ
Đã yêu cành liễu bên bờ
Lại thương mai trước bơ phờ tuyết giăng
Thân lẻ loi tài năng uổng phí
Mối sầu đầy này dễ động dao
Theo thơ thì được chi nào
Tóc xanh chỉ thấy đầy đầu bạc phơ.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị xoá ba chữ

Đề nghị xoá ba chữ “quy quan xá” trong tiêu đề dịch âm Hán Việt. Lý do: a/ cho phù hợp với tiêu đề nguyên tác Hán tự hiện tại. b/ Tiêu đề trong Toàn Đường thi không có ba chữ này, nhưng thừa nhận có bản chép thêm ba chữ đó.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vịnh cảnh xuân đâu cẩu thả lời,
Vừa nâng chén lại trầm ngâm ngồi.
Đã mê cảnh liễu bên sông rũ,
Lại bị cảnh mai vùi tuyết rơi.
Uổng phí tài năng đời bóng lẻ,
Lo sâu sầu thảm xuân về rồi.
Thơ văn theo nghiệp bao giờ lợi,
Chỉ thấy tóc đen nhanh bạc thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời