賈生

宣室求賢訪逐臣,
賈生才調更無倫。
可憐夜半虛前席,
不問蒼生問鬼神。

 

Giả Sinh

Tuyên thất cầu hiền phỏng trục thần,
Giả Sinh tài điệu cách vô luân.
Khả lân dạ bán hư tiền tịch,
Bất vấn thương sinh vấn quỉ thần.

 

Dịch nghĩa

Tại Tuyên thất, vua cầu người hiền, hỏi thăm đến những bề tôi bị biếm trích.
Trong số những người này, Giả Sinh có tài diệu không ai bằng được.
Tiếc thay, vào lúc nữa đêm, nhà vua để ghế trống chỗ ngồi phía trước để đón tiếp ông,
Nhưng lại không hỏi đến nhân dân, mà chỉ hỏi về vấn đề quỉ thần.


Giả Sinh tức Giả Nghị, người đời Hán Văn đế làm chức Bác sĩ, bị gièm pha, biếm ra làm quan tại Trường Sa. Sau đó được Văn đế triệu về, hỏi ý kiến, nhưng cũng không được nghe theo. Mất năm mới 33 tuổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tuyên thất hỏi thăm người biếm trích
Tài năng họ Giả chẳng ai hơn
Nửa đêm trống chỗ ngồi trong điện
Chẳng hỏi dân đen, hỏi quỉ thần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tuyên Thất cầu hiền, hỏi biếm quan,
Giả Sinh tài đức thực vẹn toàn.
Nửa đêm chúa vời vào điện vắng,
Hỏi quỷ thần, chẳng hỏi dân gian !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tuyên thất cầu hiền tiếp biếm quan,
Gỉa sinh tài điệu tuyệt nhân gian.
Khá thương chiếu vắng đêm khuya khoắt,
Chẳng hỏi dân sinh, quỷ hỏi tràn !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cầu hiền, hỏi kẻ bị đày,
Tài như Giả Nghị hiếm thay, ai bì.
Nửa đêm, chiếu trống hỏi gì,
Việc dân chẳng hỏi, hỏi chi quỷ thần?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua cầu hiền, hỏi bầy tôi đã biếm
Trong số này Giả Nghị trội hẳn lên
Nhưng tiếc thay lúc bàn luận nửa đêm
Dân chẳng hỏi, vua hỏi toàn ma quỷ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuyên thất cầu hiền hỏi biếm quan
Giả Sinh tài giỏi chẳng ai bằng
Nửa đêm ghế trống trong cung điện
Chẳng hỏi dân đen hỏi quỷ thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cung Tuyên Thất, hỏi người bị biếm
Tài Giả sinh, quý hiếm ai so
Nửa đêm chiếu vắng ngồi chờ
Chuyện dân không hỏi, chỉ lo quỷ thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyên thất cầu hiền hỏi biếm thần.
Tài năng Giả Nghị chẳng ai bằng.
Nữa đêm ghế trống vua mời tiếp,
Chẳng hỏi yên dân, hỏi quỉ thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tuyên Thất tìm tài hỏi trích quan
Giả Sinh tài trí chẳng ai bằng
Thương thay diện kiến vua suốt tối
Chẳng hỏi việc dân hỏi quỷ thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời