Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:01

夜出西溪

東府懮春盡,
西溪許日曛。
月澄新漲水,
星見欲銷雲。
柳好休傷別,
松高莫出群。
軍書雖倚馬,
猶未當能文。

 

Dạ xuất Tây khê

Đông phủ ưu xuân tận,
Tây khê hứa nhật huân.
Nguyệt trừng tân trướng thuỷ,
Tinh hiện dục tiêu vân.
Liễu hảo hưu thương biệt,
Tùng cao mạc xuất quần.
Quân thư tuy ỷ mã,
Do vị đáng năng văn.

 

Dịch nghĩa

Nơi Đông phủ ngồi buồn xuân hết,
Tây khê bóng chiều tàn.
Vầng trăng lắng trong dòng nước dâng,
Sao mọc như muốn làm tan mây.
Khi liễu thắm xanh, chớ buồn thương chia cách,
Cội tùng cao chớ vượt khỏi đám cây.
Quân sự và văn chương tuy tài ba,
Mà còn chưa gánh vác được chuyện gì.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đông phủ sầu xuân hết,
Tây khê úa ngày tàn.
Trăng trong, khe nước trướng,
Sao hiện, giục mây tan.
Liễu thắm đừng thương biệt,
Tùng cao chớ lộ thân.
Quân thư tài ỷ mã,
Mà chẳng dám khoe văn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi Đông phủ ngồi buồn xuân hết
Ra Tây Khê nắng biệt chiều tàn
Vầng trăng in bóng nước tràn
Sao lên như muốn làm tan mây vần
Liễu xanh thắm chớ buồn chia cách
Cội tùng cao chớ tách đám cây
Quân thư dựa ngựa xong ngay
Mà còn chưa xứng với tài văn chương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đông phủ buồn cuối xuân
Tây Khê bóng chiều tàn.
Nước dâng vầng nguyệt lặn
Sao mọc giục mây tan.
Liễu xanh ngừng giả biệt
Tùng cao chẳng khỏi tàng.
Quân thư nhờ sức ngựa
dù chưa xứng tài văn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi buồn Đông phủ hết xuân,
Tây khê bóng xế cuối tuần chiều rơi.
Vầng trăng lắng nước dòng khơi,
Hiện sao như muốn làm rời tan mây.
Chớ thương biệt liễu thắm ngày,
Cội tùng cao chớ vượt cây,vượt rào.
Văn chương quân sự tài nào?
Mà chưa gánh vác tốt, cao chuyện gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời