夜雨寄北

君問歸期未有期,
巴山夜雨漲秋池。
何當共翦西窗燭,
卻話巴山夜雨時。

 

Dạ vũ ký bắc

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.

 

Dịch nghĩa

Người hỏi ngày về, chưa hẹn được ngày,
Mưa đêm núi Ba nước tràn đầy ao thu.
Bao giờ ở cửa sổ hướng tây, cùng nhau cắt ngọn hoa đèn,
Lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba.


Tiêu đề bài này có nơi chép là Dạ vũ ký nội 夜雨寄內 (Đêm mưa gửi vợ).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Em hỏi ngày về hẹn vẫn chưa
Ba sơn ao ngập tối thu mưa
Bao giờ khêu nến song tây nữa
Lại kể Ba sơn mưa tối mùa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày về, chưa hẹn được ngày,
Núi Ba mưa tối nước đầy ao thu.
Song tây khêu nến bao giờ,
Cùng nhau kể chuyện mưa mờ núi Ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Ngày về, hẹn lúc nào ư
Ba sơn mưa đổ ao thu dâng đầy
Bao giờ chong nến cửa tây
Bên nhau kể chuyện đêm nay mưa tràn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]