夜雨寄北

君問歸期未有期,
巴山夜雨漲秋池。
何當共翦西窗燭,
卻話巴山夜雨時。

 

Dạ vũ ký bắc

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.

 

Dịch nghĩa

Người hỏi ngày về, chưa hẹn được ngày,
Mưa đêm núi Ba nước tràn đầy ao thu.
Bao giờ ở cửa sổ hướng tây, cùng nhau cắt ngọn hoa đèn,
Lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba.


Tiêu đề bài này có nơi chép là Dạ vũ ký nội 夜雨寄內 (Đêm mưa gửi vợ).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bạn hỏi ngày về chưa định ngày
Non Ba mưa tối hố thu đầy
Bao giờ nối đuốc sang tây được
Kể chuyện đêm mưa chốn núi này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bạn hỏi ngày về, chưa thể hẹn,
Ba Sơn mưa tối nước thu tràn.
Song tây đốt nến bao giờ nhỉ,
Mưa tối Ba Sơn ấy chuyện bàn.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nàng hỏi ngày về? Chửa có ngày
Ba Sơn mưa tối ao thu đầy
Cửa tây mong dịp cùng khêu nến
Kể chuyện Ba Sơn mưa tối nay.


Nguồn: Dạ trung tản ngâm, NXB Văn hoá thông tin, 2014
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày về, chưa hẹn được đâu,
Ba-Sơn mưa lớn đêm thâu ao tràn,
Khi nào cùng tỉa nến tàn,
Cùng nhau, sẽ kể mưa tràn Ba Sơn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tui

Vợ hỏi ngày về chưa biết đâu,
Ba Sơn mưa xuống đầy ao thu.
Bao giờ chong nến cửa Tây hỡi
Lại chuyện thâu mưa đêm với nhau.

Nhỡ vô tình hay em quên mất
Bèo theo rẽ lối dấu thuyền về.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Em hỏi anh ngày về, chưa thể định
Mưa đêm thu, ao ngập núi Ba đây
Khi cùng nhau tỉa nến bên song tây
Anh sẽ kể núi Ba đêm mưa đó

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Anh hỏi ngày về biết đáp sao
Ba sơn mưa tối ngập đầy ao
Bao giờ khêu nến song tây lại
Đem chuyện Ba sơn kể với nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày về chưa hẹn được nao
Ba Sơn mưa tối nước trào ao thu
Bao giờ chung nến song tây
Kể nhau chuyện cũ đêm này Ba Sơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Hỏi về chửa biết kỳ đâu
Non Ba mưa tối ao thu nước đầy
Bao giờ nối sáp song tây
Đêm mưa nói chuyện như ngày non Ba


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Hỏi về rằng chửa được về
Tiếng mưa đâu bỗng gần kề bên tai
Có chăng đuốc vắn đêm dài
Mái tây để khách một hai tự tình


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối