夜冷

樹繞池寬月影多,
村砧塢笛隔風蘿。
西亭翠被餘香薄,
一夜將愁向敗荷。

 

Dạ lãnh

Thụ nhiễu trì khoan nguyệt ảnh đa,
Thôn châm ổ địch cách phong la.
Tây đình thuý bị dư hương bạc,
Nhất dạ tương sầu hướng bại hà.

 

Dịch nghĩa

Hàng cây quanh mặt hồ rộng làm bóng trăng thêm nhiều,
Gió đưa tiếng chày giặt áo, tiếng sáo trong thôn xóm qua màn.
Chốn tây đình, tấm chăn xanh còn vương làn hương ngày trước nhạt nhoà,
Cả đêm ta đem nỗi sầu giải tỏ với sen tàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hồ rộng cây che ánh nguyệt tràn,
Sáo chày thôn xóm gió đưa sang.
Tây đình chăn thuý vương hương cũ,
Sầu giãi sen tàn, bóng tối lan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Cây động hồ chao trăng vỡ loang,
Sáo thôn chày vải vọng qua màn.
Hương xưa chăn gối tây đình đượm,
Một tối cùng sen sầu chứa chan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Ánh trăng chan chứa hồ cây,
Gió lay màn cửa , sáo chày vẳng sang.
Tây đình hương gối còn vương,
Sầu này cùng với sen tàn một đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trác Văn Quân

Cây chao hồ động bóng trăng lan
Gió đưa chày sáo vẳng qua màn
Tây đình chăn đượm mùi hương cũ
Trọn đêm sầu  tỏ với sen tàn

Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây che hồ rộng bóng trăng loang
Sáo xóm chày thôn sịch bức màn
Chăn biếc lầu tây hương biếng nhạt
Giải sầu một tối  bạn sen tàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hồ rộng đầy trăng, quanh quẫn cây
Sáo chày ngoài xóm cách màn lay
Lầu Tây, hương gối giờ phai nhạt
Buồn gửi sen tàn một tối nay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây quanh hồ ánh trăng rộng khắp
Gió đưa tiêu, chày đập qua màn
Tây đình hương tẩm chăn xanh
Cả đêm sầu tỏ với tàn úa sen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây quanh hồ rộng bóng trăng tràn,
Tiếng tiếng sáo chày nghe vọng màn.
Hương cũ nhạt nhoà tây đình vướng,
Ta đem sầu giải với sen tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cây quanh ao rộng trăng nhiều bóng
Chày xóm sáo thôn gió cách rào
Chăn biếc đình tây hương thoảng nhẹ
Một đêm sen lụi những buồn rầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời