Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 03:04

夜半

三更三點萬家眠,
露欲為霜月墮煙。
鬥鼠上堂蝙蝠出,
玉琴時動倚窗弦。

 

Dạ bán

Tam canh tam điểm vạn gia miên,
Lộ dục vị sương nguyệt đoạ yên.
Đấu thử thượng đường biển bức xuất,
Ngọc cầm thì động ỷ song huyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Muôn nhà say ngủ giấc canh ba
Móc nặng hoà sương bóng nguyệt sà
Chuột cắn buồng trên, dơi rộn cửa
Ngọc cầm vẳng tiếng, tựa song ca


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trống điểm canh ba,  vạn giấc nồng
Móc thành sương nặng, khói trăng lồng
Nhà trên chuột đấu, dơi bay khỏi
Vẵng tiếng ngọc cầm, trăng dựa song

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi nhà ngủ trống canh ba thúc
Khói phủ trăng, sương móc giăng giăng
Dơi rời tổ, chuột hung hăng
Âm thanh đàn ngọc qua song thoảng vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ba tiếng điểm canh nhà ngủ yên
Khói sương giăng mắc phủ trăng chìm.
Chuột lên nhà trước,dơi rời tổ
Lúc tựa song nghe tiếng ngọc huyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn nhà say giấc canh ba,
Móc sương mờ bóng trăng tà thấp rơi.
Nhà trên chuột cắn, rộn dơi,
Ngọc cầm nghe tiếng ca nơi song nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Canh ba trống điểm mọi nhà ngơi
Móc sắp thành sương trăng khói rơi
Chuột chít nhà trên giơi liệng mái
So dây đàn ngọc tựa song chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời