Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 17:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/06/2021 21:55

楊柳枝其五

畫屏繡步障,
物物自成雙。
如何湖上望,
只是見鴛鴦。

 

Dương liễu chi kỳ 5

Hoạ bình tú bộ chướng,
Vật vật tự thành song.
Như hà hồ thượng vọng,
Chỉ thị kiến uyên ương.

 

Dịch nghĩa

Bức bình phong thêu rất đẹp,
Vật gì cũng có đôi cả.
Thậm chí khi ngắm cảnh trên mặt hồ,
Cũng chỉ thấy đôi uyên ương.


Tác giả mượn cảnh để diễn tả lòng mình khi người vợ họ Vương của ông qua đời.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bức bình phong trong nhà rất đẹp
Vật vật gì cũng ghép thành đôi
Mặt hồ thậm chí khi coi
Uyên ương một cặp đang ngoi an nhàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Bình phong cảnh tình đẹp,
Mọi thứ cứ thành đôi.
Cớ sao trên hồ thấy,
Chỉ là uyên ương thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình phong thêu rất đẹp tươi,
Vật gì cũng có cặp đôi trên đời.
Cảnh hồ thậm chí ngắm chơi,
Uyên ương thấy chúng cùng bơi an nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bình phong vẽ chắn bước
Mọi thứ đều thành đôi
Trên mặt hồ nhìn thấy
Uyên ương từng cặp bơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Số thứ tự bài

Theo nguyên tác bài này là thứ 5 kỳ ngũ trong loạt 5 bài Dương liễu chi của Lý Thương Ẩn thay vì đang để kỳ 4 của TV.
Hoạ bình tú bộ chướng,
Vật vật tự thành song.
Như hà hồ thượng vọng,
Chỉ thị kiến uyên ương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời