Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 01/06/2021 00:25

楊柳枝其四

柳枝井上蟠,
蓮葉浦中乾。
錦鱗與綉羽,
水陸有傷殘。

 

Dương liễu chi kỳ 4

Liễu chi tỉnh thượng bàn,
Liên diệp phố trung can.
Cẩm lân dữ tú vũ,
Thuỷ lục hữu thương tàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Liễu trên giếng rậm rạp
Bến nước lá sen khô
Vảy gấm với lông vũ
Diệt nhau nước lại bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Liễu Chi ngũ thủ

**
Bài bốn:
Liễu Chi (hoặc cành liễu) trên bờ giếng cuộn lại (vì thiếu gió hoặc thiếu người ngắm),lá sen (tác giả) ở bến sông khô héo (vì thiếu nước).
Cá và chim,hai loài ở dưới nước trên đất không thể kết hợp sống với nhau được nên bị đau thương tàn tạ như tác giả và Liễu Chi.
**

Chưa có đánh giá nào
Trả lời