Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 01/06/2021 19:32

楊柳枝其二

本是丁香樹,
春條結始生。
玉作彈棋局,
中心亦不平。

 

Dương liễu chi kỳ 2

Bản thị đinh hương thụ,
Xuân điều kết thuỷ sinh.
Ngọc tác đạn kỳ cục,
Trung tâm diệc bất bình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cây đinh hương vốn là
Cành xuân kết sinh ra
Ngọc làm quân bàn cờ
Ở giữa chẳng đều nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Liễu Chi ngũ thủ

**
Nha hương thụ牙香樹: còn có tên Mật hương thụ蜜香樹,Thổ trầm hương土沉香, Nữ nhi hương女兒香, Bạch mộc hương白木香, có gỗ thơm. Bài thứ hai muốn nói Liễu Chi đang độ tuổi xuân, đẹp như ngọc thơm như hương trầm nhưng có nỗi bất bình vì không biết tại sao không ai ngấm nghe cả
**

Chưa có đánh giá nào
Trả lời