Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 13/07/2010 10:13

屬疾

許靖猶羈宦,
安仁復悼亡。
茲辰聊屬疾,
何日免殊方。
秋蝶無端麗,
寒花只暫香。
多情真命薄,
容易即迴腸。

 

Chúc tật

Hứa Tĩnh do ky hoạn,
An Nhân phục điệu vong.
Tư thần liêu chúc tật,
Hà nhật miễn thù phương?
Thu điệp vô đoan lệ,
Hàn hoa chỉ tạm hương.
Đa tình chân mệnh bạc,
Dung dị tức hồi trường.

 

Dịch nghĩa

Hứa Tĩnh làm quan ở quê xa,
An Nhân buồn mất vợ.
Đến ngày kỵ của vợ, cáo bệnh mà về,
Bao giờ ta mới khỏi cảnh tha hương?
Bươm bướm mùa thu vô cùng đẹp đẽ,
Hoa mùa lạnh chỉ tạm thoảng hương.
Đa tình số phận thật bạc bẽo,
Khiến người ta thật dễ quặn lòng đau đớn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hứa Tĩnh quan xứ lạ,
An Nhân phú người thương.
Tư thần đành cáo bệnh,
Luân lạc biết bao chừng?
Cánh bướm thu phấp phới,
Cành hoa lạnh thoảng hương.
Đa tình ôi bạc mệnh,
Đau đớn đến đoạn trường.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Việc quan Hứa Tĩnh xa nhà,
An Nhân mất vợ buồn da diết buồn.
Ta nay cáo bệnh về luôn,
Bao giờ hết cảnh tha phương xế chiều.
Bướm mùa thu đẹp bao nhiêu,
Lạnh về hoa cũng buông dìu dặt hương.
Đa tình bạc mệnh còn vương,
Khiến người ta dễ đoạn trường vì đau.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hứa Tĩnh còn làm quan xa tít
An Nhân lòng buồn viết Điệu vong
Sáng nay cáo bệnh nằm khan
Bao giờ ta mới tha phương hết làm
Bươm bướm thu không còn thấy đẹp
Hoa lạnh lùng chỉ tạm thoảng hương
Đa tình số mệnh mỏng manh
Khiến ta lòng dễ cảm thương đau buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm quan Hứa Tĩnh quê xa,
An Nhân mất vợ buồn xa nhà buồn hơn.
Bao giờ ta khỏi tha hương?
Đến ngày kỵ vợ bệnh, thương cáo về,
Mùa thu bươm bướm đẹp ghê,
Hoa mùa lạnh tạm đến kỳ thoảng hương.
Đa tình bạc bẽo phận vương,
Khiến người thật dễ xót thương đau lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời