Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 18/04/2010 03:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 18/04/2010 03:04

高松

高松出眾木,
伴我向天涯。
客散初晴後,
僧來不語時。
有風傳雅韻,
無雪試幽姿。
上藥終相待,
他年訪伏龜。

 

Cao tùng

Cao tùng xuất chúng mộc,
Bạn ngã hướng thiên nhai.
Khách tán sơ tình hậu,
Tăng lai bất ngữ thì.
Hữu phong truyền nhã vận,
Vô tuyết thí u tư.
Thượng dược chung tương đãi,
Tha niên phỏng phục quy.


Bài thơ này được làm vào khoảng năm thứ hai niên hiệu Đại Trung (848), khi Lý Thương Ẩn phụng mệnh Trịnh Á làm thứ sử quận Chiêu Bình, Đại Lý, nên lời thơ tiêu sái hơn lúc ông ở Quế Quản. Ông mượn cây tùng để tự ví với mình, tùng cao siêu việt vượt cả đám cây, u nhã bất phàm là thế, cốt cách cao vời thế, mà lại uổng phí cái tài không chỗ dùng lại bị đặt nơi góc trời xa. Hai câu cuối dùng bút pháp "điểm mắt cho rồng", biểu lộ mối cảm khái cho tấm lòng hết mực vì đời mà không có người biết dùng tài năng của mình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Tùng cao vượt đám bụi,
Kết bạn tận chân trời.
Trời rạng, khách tan hết,
An hoà, tăng đến chơi.
Gió lồng âm réo rắt,
Không tuyết khoe tót vời.
Tiên dược như có đợi,
Phục quy năm khác mời.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Tùng cao hơn các cây,
Bên góc trời làm bạn.
Khách đi trời quang đãng,
Sư qua lặng yên lời.
Nhã nhạc theo làm gió,
Kiêu hùng chẳng tuyết rơi.
Chờ đến năm kết thuốc,
Phục linh để tặng đời.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây thông cao vượt loài cây khác
Bạn với ta nơi góc trời này
Khách tan khi tạnh trời mây
Thầy tăng lai vãng không lời vào ra
Hứng gửi tiếng vi vu cho gió
Không tuyết rơi tỏ lộ u trầm
Đãi nhau tiên dược cuối cùng
Phục quy ta sẽ hỏi thăm sau này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tùng cao vượt đám bụi cây,
Cùng ta kết bạn chân mây cuối trời.
Khách tan trời rạng sáng rồi,
An hoà, tăng lại đến chơi im lời.
Gió lồng âm réo rắt vơi,
Không còn băng tuyết tót vời khoe ra.
Đợi nhau tiên dược có xa?
Phục quy năm khác chắc là có không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời