Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:06

高花

花將人共笑,
籬外露繁枝。
宋玉臨江宅,
牆低不礙窺。

 

Cao hoa

Hoa tương nhân cộng tiếu,
Ly ngoại lộ phồn chi.
Tống Ngọc Lâm Giang trạch,
Tường đê bất ngại khuy.

 

Dịch nghĩa

Hoa và người cùng cười,
Những cành cây ngoài rào dậu đẫm sương móc.
Nhà Tống Ngọc ở Lâm Giang,
Tường che thấp không cản được tầm nhìn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hoa người cùng hé nụ,
Ngoài giậu cây đằm sương.
Lâm Giang nhà Tống Ngọc,
Ngại chi ngóng qua tường.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cùng hoa, người hé nụ cười
Cành cây đẫm ướt bời bời giậu sương
Nhà chàng Tống chốn Lâm Giang
Từơng che xây thấp, khôn ngăn ánh nhìn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngoài giậu, cành đằm móc
Người cười cùng với hoa
Lâm giang, nhà Tống Ngọc
Tường thấp, nhìn được xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa và người cùng cười thoả mãn
Những cành ngoài rào đẫm móc sương
Nhà Tống Ngọc ở Lâm Giang
Tường ngoài xây thấp nên không cản nhòm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng cười người với hoa tươi,
Cành cây sương móc ngoài trời nước chan.
Nhà chàng Tống Ngọc Lâm Giang,
Tường che còn thấp không ngăn tầm nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa với người cùng cười
Giậu ngoài cành móc dày
Lâm Giang nhà Tống Ngọc
Tường thấp chẳng ngại soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời