Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/01/2011 02:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 10/01/2011 02:06

北樓

春物豈相干,
人生只強歡。
花猶曾斂夕,
酒更不知寒。
異域東風濕,
中華上像寬。
此樓堪北望,
輕命倚欗杆。

 

Bắc lâu

Xuân vật khởi tương can,
Nhân sinh chỉ cưỡng hoan.
Hoa do tằng liễm tịch,
Tửu cánh bất tri hàn.
Dị vực đông phong thấp,
Trung Hoa thượng tượng khoan.
Thử lâu kham bắc vọng,
Khinh mệnh ỷ lan can.

 

Dịch nghĩa

Sắc xuân nào há can gì,
Đời người chỉ là gượng vui mà thôi.
Hoa đêm còn khép nép,
Rượu uống nên không biết trời lạnh lùng.
Nơi đất lạ gió xuân ẩm ướt,
Trung Hoa trời rộng thênh.
Đừng ở lầu này trông về cõi bắc,
Sinh mệnh nhỏ đứng dựa lan can.


Bài thơ này được làm khi ông ở Quế Lâm vào khoảng năm Đại Trung thứ hai (848).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Cứ mặc sắc xuân nồng,
Đời người gượng vui chung.
Hoa đêm còn khép nép,
Rượu chẳng biết lạnh lùng.
Đất lạ hơi xuân ướt,
Trung Hoa trời rộng thênh.
Lầu này trông cõi bắc,
Mệnh mỏng cậy ai cùng?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Để mặc cảnh xuân trôi
Đời người chỉ gượng vui
Suốt đêm hoa khép kín
Quên lạnh rượu say vùi
Xứ lạ dầm mưa gió
Quê hương thoáng đất trời
Lầu này trông cõi bắc
Hiên dựa, lòng chơi vơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc xuân nào há gì can dự
Đời chỉ là vui gượng mà thôi
Hoa đêm khép nép bên người
Mềm môi rượu uống biết trời lạnh đâu
Trung Hoa vốn trời cao đất rộng
Đất lạ này ướt ẩm gió đông
Từ lầu vọng bắc chịu trông
Thấy thân bé nhỏ tựa vòng lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc xuân nào có chi là
Đời người cũng chỉ gượng mà làm vui
Hoa đêm giấc mộng còn vùi
Lâng lâng chén rượu biết trời lạnh đâu
Hơi xuân ẩm ướt xứ người
Thênh thênh bờ cõi đất trời rộng sao
Lầu này, cõi bắc ngóng coi
Tựa lan can chợt chơi vơi tấc lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc xuân nào có can gì,
Đời người cũng chỉ gượng khi vui cười.
Hoa đêm khép nép trước người,
Lảng quên uống mãi biết trời lạnh đâu.
Trung Hoa trời rộng sông sâu,
Gió xuân ẩm ướt ở lâu đất người.
Đừng lầu cõi bắc trông vời,
Như sinh mệnh nhỏ dựa nơi hiên nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời