15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 24/03/2010 09:17, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 24/03/2010 23:43

北齊其二

巧笑知堪敵萬幾,
傾城最在著絨衣。
晉陽已陷休回顧,
更請君王獵一圍。

 

Bắc Tề kỳ 2

Xảo tiếu tri kham địch vạn ky,
Khuynh thành tối tại trước nhung y.
Tấn Dương dĩ hãm hưu hồi cố,
Cánh thỉnh quân vương liệp nhất vi.

 

Dịch nghĩa

Nụ cười khó xét được muôn việc,
Thành mất là ở kẻ mặc áo nhung bào.
Tấn Dương đã bị vây hãm, đừng ngoái đầu lại,
Lại thỉnh vu săn thêm một vòng nữa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ai biết cười duyên địch vạn người,
Khuynh thành tại kẻ khoác nhung y.
Tấn Dương đã hãm thôi đừng tiếc,
Lại thỉnh vua cùng săn bắn đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cười duyên đâu thể địch muôn người
Thành mất, việc quân bởi quá tồi
Đã hãm Tấn Dương đầu chẳng ngoái
Thỉnh vua săn bắn, lại mua vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nụ cười xinh ngang hàng quốc sự
Dáng nghiêng thành trong bộ chiến y
Tấn Dương giặc hãm, lo gì
Ái phi đang thỉnh, săn đi, chuẩn liền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cười duyên sao địch nổi cơ trời
Thành mất tại vì quân, tướng thôi
Giặc hãm Tấn Dương, vua chẳng đoái
Vẫn săn bắn tiếp, vẫn vui chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nụ cười khó xét đoán muôn đời,
Thành mất là vì quân tướng thôi.
Vây hãm Tấn Dương, đừng ngoảnh lại,
Thỉnh vua săn bắn lại vui chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cười tươi có thể lo muôn sự
Thành mất trước do kẻ giáp binh
Vây hãm Tấn Dương thôi ngoái cổ
Lại mời vua tiếp săn cùng mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời