Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hoanggiapton vào 03/12/2009 07:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/12/2009 23:40

北齊其一

一笑相傾國便亡,
何勞荊棘始堪傷。
小憐玉體橫陳夜,
已報周師入晉陽。

 

Bắc Tề kỳ 1

Nhất tiếu tương khuynh quốc tiện vong,
Hà lao kinh cức thuỷ kham thương.
Tiểu Lân ngọc thể hoành trần dạ,
Dĩ báo Chu sư nhập Tấn Dương.

 

Dịch nghĩa

Có được nụ cười nghiêng ngả thì nước cũng mất,
Gai góc mọc ở đây vẫn còn nhọc lòng thương cảm sao.
Dáng ngọc của Tiểu Lân đối diện với đêm dài,
Chợt đã có tin báo quân Chu kéo vào Tấn Dương rồi.


Bài thơ này nhắc chuyện Tề bị Chu thôn tính vào đời Nam Bắc triều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nước vong, nhất tiếu khuynh thành,
Cức kinh đầy chốn hoang đành đáng thương?
Tiểu Lân dáng ngọc đêm trường,
Mà tin Chu tới Tấn Dương đã rồi!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Được nụ cười hoa, nước cũng tan
Bời bời gai góc cảnh thê lương
Tiểu Lân dáng ngọc đêm dài thoả
Chợt báo quân Chu chiếm Tấn Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nụ cười người đẹp nước nhà tan
Đâu đợi chông gai mới hận hoang
Xác thịt Tiểu Liên vua say đắm
Tấn Dương địch chiếm khỏi còn bàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nụ cười nghiêng ngả, nước tan tành
Gai góc tràn lan, cảm khái tình
Vóc ngọc phơi trần, đêm luyến ái
Báo quân Chu chiếm Tấn Dương thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nụ cười người đẹp nước nhà tan,
Gai góc mọc đầy lòng cảm than.
Dáng ngọc Tiểu Lân đêm đắm đuối,
Tấn Dương chợt báo địch quân sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghiêng nước một cười tất diệt vong
Gian lao gai góc mới đau thương
Tiểu Lân đêm suốt bày thân ngọc
Đã báo quân Chu nhập Tấn Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời