Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 19:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/05/2010 00:28

憶住一師

無事經年別遠公,
帝城鐘曉憶西峰。
爐煙消盡寒燈晦,
童子開門雪滿松。

 

Ức Trụ Nhất sư

Vô sự kinh niên biệt Viễn công,
Đế thành chung hiểu ức tây phong.
Lô yên tiêu tận hàn đăng hối,
Đồng tử khai môn tuyết mãn tùng.

 

Dịch nghĩa

Đã nhiều năm vô sự từ khi xa Viễn công,
Cứ mỗi khi nghe chuông sớm ở Đế thành điểm, lại nhớ núi tây.
Lò đã hết khói, đèn lạnh tắt tối thui,
Trẻ nhỏ mở cửa thấy tuyết rơi đầy trên cây thông.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Vô sự nhiều năm, cách Viễn công
Đế thành chuông sớm, nhớ thu phong
Lửa lò tiêu hết, đèn le lói
Trẻ nhỏ lùa song, tuyết trắng tùng


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, NXB Văn Nghệ, 2009
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Vô sự từ năm xa Viễn công
Kinh thành chuông sớm nhớ tây phong
Khói lò tàn lụi đèn lạnh tối
Trẻ ra mở cửa tuyết đầy tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô sự nhiều năm cách Viễn Công
Chuông mai cung khuyết nhớ thu phong
Lửa lò tiêu hết đèn leo lét
Con trẻ lùa song tuyết ngập tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa Viễn công nhiều năm vô sự
Nhớ non tây thành Đế sớm chuông
Đèn lạnh tắt, lò hết hương
Tuyết rơi trắng xoá cây thông trước nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Yên ổn nhiều năm xa Viễn công
Kinh thành chuông sớm gió Tây lồng
Khói lò đã tản, đèn khuya lạnh
Trẻ mở song xem tuyết ngập tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vô sự nhiều năm xa Viễn công,
Đế thành chuông sớm nhớ tây phong.
Lò tàn, đèn tắt lạnh mờ tối,
Trẻ mở cửa nhìn tuyết phủ thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quanh năm vô sự cách xa ông
Nhớ gió tây kinh thành sáng chuông
Tan hết khói lò đèn lạnh tối
Tiểu đồng mở cửa tuyết đầy thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời