Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 03/05/2010 00:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 03/05/2010 00:13

悼傷後赴東蜀闢至散關遇雪

劍外從軍遠,
無家與寄衣。
散關三尺雪,
回夢舊鴛機。

 

Điệu thương hậu phó Đông Thục tịch chí Tản Quan ngộ tuyết

Kiếm ngoại tòng quân viễn,
Vô gia dữ ký y.
Tản Quan tam xích tuyết,
Hồi mộng cựu uyên ky.

 

Dịch nghĩa

Theo đoàn quân đi xa ra khỏi Kiếm Môn,
Nhà không còn gửi áo lạnh.
Ở Tản Quan tuyết dày tới ba thước,
Nằm mơ thấy bên khung cửi xưa.


Sách Cựu Đường thư chép: “Tháng bảy năm thứ năm niên hiệu Đại Trung, Liễu Trọng Dĩnh trấn ở Đông Thục, mời Lý Thương Ẩn làm tiết độ phán quan”. Bài thơ này làm vào khoảng năm thứ năm niên hiệu Đại Trung (851). Mùa thu năm ấy, vợ Lý Thương Ẩn mất ở Kinh sư. Vào giữa mùa đông, Lý Thương Ẩn phải đến Đông Xuyên nhậm chức, lúc ấy vợ ông mất mới được ba bốn tháng.

Diệp Thông Kỳ nói: “Hai câu cuối ý nói trong mơ cứ nghĩ rằng vợ vẫn còn, giữa đường gặp tuyết lạnh lùng, cô đơn khiến cho nỗi đau trong lòng càng thêm thê lương”. Kỷ Quân khen bài thơ này là “Thịnh Đường dư hưởng”, nói rằng bài thơ này đối với hai câu thơ trong bài Lũng Tây hành của Trần Đào đời Đường “Khả liên Vô Định hà biên cốt, Do thị xuân khuê mộng lý nhân” (Thương thay đống xương bên bờ sông Vô Định, Vẫn còn là người trong mộng của cô gái buồng khuê) thật là đúng lắm, nhưng hai câu cuối của Lý Thương Ẩn lời lẽ sâu xa, hàm súc hơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Tòng quân Kiếm Các xa xôi,
Áo bông nào có ai người gởi sang.
Tản Quan ba thước tuyết tràn,
Lòng mơ trở lại bên bàn quay tơ.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Tòng quân nơi Kiếm Các,
Áo nhà ai gửi cho.
Tản Quan ba thước tuyết,
Mơ về chốn quay tơ.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tòng quân Kiếm Các cõi xa,
Ai người gởi gắm cho ta áo bào.
Tản Quan ba thước tuyết cao,
Mơ về khung dệt năm nào óng tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kiếm Các tòng quân nẻo viễn trình
Áo bông ai nữa gởi cho mình
Tản Quan tuyết đọng dày ba thước
Lòng nhớ khung tơ thổn thức tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo quân quá Kiếm môn
Không nhà, không áo gửi
Ba thưóc tuyết Tán quan
Mộng em bên khung cửi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo quân đi khỏi Kiếm Môn,
Nhà không ai gửi áo bông chống hàn.
Tuyết dày ba thước Tản Quan,
Nằm mơ thấy ở bên giàn cửi xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngoài Kiếm Các theo quân xa mãi
Nhà có đâu mà gửi áo ra
Tản Quan ba thước tuyết sa
Mơ về khung cửi chồng xưa ai người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Nhậm chức đường xa ngái,
Áo không ai gởi cho.
Nửa đường trời đổ tuyết,
Mơ thấy khung thêu xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời