Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/09/2016 06:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/09/2016 07:06

丹丘

青女丁寧結夜霜,
羲和辛苦送朝陽。
丹丘萬里無消息,
幾對梧桐憶鳳凰。

 

Đan Khâu

Thanh Nữ đinh ninh kết dạ sương,
Hy Hoà tân khổ tống triêu dương.
Đan Khâu vạn lý vô tiêu tức,
Kỷ đối ngô đồng ức phụng hoàng.

 

Dịch nghĩa

Thanh Nữ khăng khăng làm ra sương đêm,
Thần Hy Hoà vất vả di chuyển mặt trời.
Đan Khâu xa vạn dặm không tin tức,
Nhiều lần nhìn cây ngô đồng để tưởng nhớ phượng hoàng.


Đan Khâu tức núi Đan Huyệt, tương truyền là nơi phượng hoàng trú ngụ.

Nguồn: Bạch thoại Đường thi tinh hoa, Hà Tư Mỹ, Cáp Nhữ Tân xuất bản xã, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thanh Nữ khăng khăng làm sương khói
Thần Hy Hoà lui tới chuyển trời
Đan Khâu vạn dặm không lời
Ngô đồng đôi lúc trông vời phượng xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của H.river

Thanh Nữ khăng khăng kết dạ sương
Hy Hoà vất vả lái chim trời
Đan Khâu vạn dặm vô tin tức
Thỉnh ngắm Ngô Đồng nhớ Phượng xưa

H.river
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thanh Nữ đêm về đọng khói sương
Hy Hoà gian khổ lái vầng dương
Đan Khâu vạn dặm không tin tức
Nhớ phượng ngô đồng vẫn ngóng trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thanh Nữ đêm về kết khói sương
Hy Hoà sáng khổ kéo vầng dương
Đan Khâu vạn dặm không tin tức
Bên cạnh ngô đồng nhớ phượng thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Thanh Nữ ngỡ mình tự kết sương
Hy Hoà ngậm đắng chuyển vầng dương
Đan Khâu cách trở không tin tức
Nhớ phụng ngẫm ngô đồng lại thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh Nữ đinh ninh tạo khói sương,
Hy Hoà vất vả chuyển vầng dương.
Đan Khâu vạn dặm không tin nhạn,
Nhìn mãi ngô đồng nhớ phượng thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thiết tha Thanh Nữ đêm làm sương
Vất vả Hy Hoà trở ánh dương
Vạn dặm Đan Khâu tin tức vắng
Mấy lần nhớ phượng trước ngô đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời