代贈

楊柳路盡處,
芙蓉湖上頭。
雖同錦步障,
獨映鈿箜篌。
鴛鴦可羨頭俱白,
飛來飛去煙雨秋。

 

Đại tặng

Dương liễu lộ tận xứ,
Phù dung hồ thượng đầu.
Tuy đồng cẩm bộ chướng,
Độc ánh điền không hầu.
Uyên ương khả tiện đầu câu bạch,
Phi lai phi khứ yên vũ thu.


Bài thơ này có lẽ được làm vào lúc tác giả lưu lạc nơi quê xa. Tuy có đề là “Tặng thay” nhưng dường như nó miêu tả người hầu thiếp sống trong gia đình giàu có nhưng cô độc để tỏ rõ nỗi buồn đơn thân lẻ bóng, quạnh hiu, không được tự do của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đường liễu màu xanh thẳm,
Hồ sen hương toả đầy.
Dẫu cùng trong rèm gấm,
Người lặng, đàn im dây.
Thèm như đầu bạc uyên ương ấy,
Trời thu mưa khói lượn lờ bay.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Khắp chốn đường dương liễu,
Hồ sen toả ngát hương.
Tuy cùng trong trướng gấm,
Nhưng cô độc phím đờn.
Ước như uyên ương đầu bạc ấy,
Trong thu mưa khói vẫn bay vờn.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường dương liễu tận chân trời,
Phù dung hương toả đầy nơi ao đầu.
Dẫu cùng rèm gấm công hầu,
Người sao lặng tiếng, “không hầu” đàn im.
Uyên ương đầu bạc ước thèm,
Trời thu mưa khói bên thềm lượn bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời