Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 23/03/2010 04:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 23/03/2010 05:15

代贈其二

東南日出照高樓,
樓上離人唱石州。
總把春山掃眉黛,
不知供得幾多愁。

 

Đại tặng kỳ 2

Đông nam nhật xuất chiếu cao lâu,
Lâu thượng ly nhân xướng Thạch châu.
Tổng bả xuân sơn tảo mi đại,
Bất tri cung đắc kỷ đa sầu.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời mọc hướng đông nam chiếu vào lầu cao,
Người chia biệt ở trên lầu hát khúc Thạch châu từ.
Cô gái thường hay vẽ nét mày như nét đẹp của núi xuân,
Nào hay chỉ được thêm bấy nhiêu sầu?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đông nam hừng nắng rọi lầu cao
Giã biệt người ngâm khúc Thạch châu.
Mày phấn non xuân thường mải vẽ,
Nào hay dọn được bấy nhiêu sầu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Chia nay nắng sớm chiếu nam lầu,
Đưa tiễn, người ngâm khúc Thạch châu.
Tỉa nét mày xuân như dáng núi,
Nào hay còn lại chứa chan sầu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông nam nắng ửng soi lầu
Giã người ngâm khúc Thạch Câu não lòng
Mày ai vẻ tựa núi xuân
Nào hay chỉ được mấy phần sầu đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng đông nam lầu cao chiếu sáng
Kẻ xa nhau ca xướng “Thạch Châu”
Vẽ mi theo núi xuân màu
Chẳng hay như thế lòng sầu hợp chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nắng đông nam sớm chiếu bên lầu
Giả biệt người ca khúc Thạch Châu
Tô nét mi xanh theo sắc núi
Đâu hay góp được biết bao sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông nam nắng chiếu soi lầu cao,
Người biệt hát từ khúc Thạch châu.
Cô gái vẽ mày xuân núi đẹp,
Nào hay thêm được bấy nhiêu sầu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đông nam vầng nhật chiếu lầu cao
Người biệt trên lầu hát Thạch Châu
Gom hết núi xuân vẽ mí mắt
Biết đâu chỉ lại đưa thêm rầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời