Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
11 bài trả lời: 9 bản dịch, 2 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi hoanggiapton vào 16/10/2009 20:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2010 00:49

代贈其一

樓上黃昏欲望休,
玉梯橫絕月如鉤。
芭蕉未展丁香結,
同向東風各自愁。

 

Đại tặng kỳ 1

Lâu thượng hoàng hôn dục vọng hưu,
Ngọc thê hoành tuyệt nguyệt như câu.
Ba tiêu vị triển đinh hương kết,
Đồng hướng đông phong các tự sầu.

 

Dịch nghĩa

Đứng trên lầu trông ngóng tới chiều mới thôi,
Cầu ngọc không thấy, trăng như lưỡi liềm.
Lá chuối chưa mở, kết hợp với lá đinh hương,
Cùng hướng về gió xuân mà tự sầu.


Bài thơ này là giọng điệu của một người con gái, tả việc chờ một người từ xa hẹn tới từ hoàng hôn, tới khuya vẫn không thấy, trong lòng sầu muộn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngóng chừng thôi, chiều muộn thượng lầu,
Bổ ngang giường ngọc nguyệt như câu.
Nõn chuối cuộn tàu, đinh hương búp,
Như ta cũng đón gió xuân, rầu!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lên gác hoàng hôn mộng hết cầu,
Chia đôi giường ngọc mảnh trăng câu.
Chuối non chẳng mở, đinh hương ngậm,
Cùng hướng gió xuân thảy tự sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

Bài này em thấy nhiều nơi ghi là thê 梯 (cái thang) chứ không phải thê 棲 (cái giường).
Quyển "Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng" (Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009) chú là: "ngọc thê hoành tuyệt" - thang ngọc gãy ngang, ý chỉ bị cách trở.
Em mong được chỉ rõ ạ :D

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Dạo gác hoàng hôn, trông ngóng hoài,
Như câu vầng nguyệt cắt thang mây.
Đinh hương chuối nõn còn phong nhuỵ,
Cùng giãi lòng sầu với gió hây.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Lên lầu ngắm vọi bóng hoàng hôn,
Thang ngọc lìa ngang, nguyệt chửa tròn.
Tàu chuối còn phong, đinh tử quyện,
Lòng buồn ngỏ với gió xuân suông.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

chữ Hán

Tại hạ sửa thêm chữ "mộng" trong câu 1 thành "vọng".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên lầu chiều tối ngán chờ lâu
Thang  ngọc chẻ ngang trăng móc câu
Này búp đinh hương kia nõn chuối
Gió xuân đợi mãi gợi thêm sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngóng trông ai tới chiều mới nghỉ
Không ngọc cầu mà chỉ trăng câu
Đinh hương, lá chuối kết nhau
Gió xuân cùng hướng, u sầu riêng mang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lên lầu muốn ngóng đã chiều buông
Thang ngọc dứt ngang, trăng khuyết khuôn
Nõn chuối, đinh hương còn cuộn lá
Gió xuân chung hướng, nỗi riêng buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên lầu ngóng đợi đến chiều lâu,
Cầu ngọc chia ngang, trăng móc câu.
Lá chuối còn phong, đinh tử ngậm,
Gió xuân cùng hướng về mà sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối