Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 16/08/2016 06:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/08/2016 17:34

代應其二

昨夜雙鉤敗,
今朝百草輸。
關西狂小吏,
惟喝繞床盧。

 

Đại ứng kỳ 2

Tạc dạ song câu bại,
Kim triêu bách thảo thâu.
Quan tây cuồng tiểu sứ
Duy hát nhiễu sàng .

 

Dịch nghĩa

Đêm qua hai máng dẫn nước đều hư hỏng,
Sáng nay cây cỏ khô héo.
Người sứ giả trẻ tuổi của vua sai đến quan ải phía tây như khùng,
Chỉ biết đi quanh cái trục kéo nước giếng của họ Lư mà uống rượu.


Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai máng dẫn đêm qua hư hỏng
Sáng hôm nay cây cỏ héo tàn
Quan tây sứ giả như khùng
Vừa đi vừa uống quanh sàng họ Lư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đêm qua hai máng hư
Sáng nay cây héo dại
Cuồng điên quan tây ải
Hò hét quanh trục Lư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của H.river

Đêm qua hai máng đều hư
Sáng nay thức dậy cỏ cây héo tàn
Quan tây sứ giả như khùng
Rượu vào hò hét quanh sàng họ lư

H.river
Chưa có đánh giá nào
Trả lời