當句有對

密邇平陽接上蘭,
秦樓鴛瓦漢宮盤。
池光不定花光亂,
日氣初涵露氣乾。
但覺遊蜂饒舞蝶,
豈知孤鳳憶離鸞。
三星自轉三山遠,
紫府程遙碧落寬。

 

Đương cú hữu đối

Mật nhĩ Bình Dương tiếp Thượng Lan,
Tần lâu uyên ngoã, Hán cung bàn.
Trì quang bất định hoa quang loạn,
Nhật khí sơ hàm lộ khí can.
Đãn giác du phong nhiêu vũ điệp,
Khởi tri cô phụng ức ly loan.
Tam tinh tự chuyển tam sơn viễn,
Tử phủ trình dao bích lạc khoan.

 

Dịch nghĩa

Cung Bình Dương gần sát, tiếp nối cung Thượng Lan,
Gác Tần có ngói uyên ương, cung Hán có mâm đồng.
Ánh mặt ao không đổi, ánh hoa lung lay,
Khí mặt trời vừa chiếu, khí sương móc khô.
Chỉ biết ong chơi bướm múa,
Đâu biết phượng cô đơn nhớ loan nơi xa.
Ba chòm sao tự di chuyển, ba núi ở xa,
Đường đến phủ tía xa, bầu trời xanh rộng.


Bài thơ này trong mỗi câu, nửa trên lại đối với nửa dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bình Dương gần, Thượng Lan ngay sát
Ngói uyên Tần, mâm bạc Hán cung
Ao không đổi, hoa rung rung
Mặt trời vừa chiếu, sương rừng dần khô
Chỉ biết có ong chơi, bướm múa
Còn phượng đơn, nhung nhớ loan xa
Ba sao chuyển, ba núi xa
Bầu trời xanh rộng, xa là cõi tiên

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thượng Lan nối tiếp Bình Dương
Bạc đồng mâm Hán, uyên ương ngói Tần
Hoa nghiêng ngả, nước rộn dâng
Trời tang tảng sáng, sương dần dần tan
Ong bay, bướm lượn dịu dàng
Cô đơn nhớ phượng, bàng hoàng chia loan
Ba sao chuyển khuất ba non
Trời luôn xanh rộng, tiên còn vắng xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thượng Lan tiếp nối Bình Dương gần,
Cung Hán mâm đồng ngói gác Tần.
Ánh nước im lìm, hoa động đậy,
Mặt trời vừa chiếu, sương khô dần.
Chỉ hay bướm múa ong bay lượn,
Đâu biết phượng đơn loan nhớ thân.
Ba núi ở xa, sao tự chuyển,
Cõi tiên xa thẳm, trời xanh gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời