東南

東南一望日中烏,
欲逐羲和去得無。
且向秦樓棠樹下,
每朝先覓照羅敷。

 

Đông nam

Đông nam nhất vọng nhật trung ô,
Dục trục Hy Hoà khứ đắc vô.
Thả hướng Tần lâu đường thụ hạ,
Mỗi triêu tiên mịch chiếu La Phu.

 

Dịch nghĩa

Nhìn về hướng đông nam thấy con quạ đen trên mặt trời,
Muốn lại gần thần Hy Hoà mà không được.
Thôi đành về lầu Tần, xuống cây đường lệ,
Mỗi sáng thăm vợ là nàng La Phu.


Tác giả công danh lận đận, mong mỏi được gần vua để cầu xin thăng tiến. Cac chữ “đông nam”, “Tần lâu”, “La Phu” lấy từ bài Mạch thượng tang 陌上桑 trong Nhạc phủ: “Nhật xuất đông nam ngung, Chiếu ngã Tần thị lâu. Tần thị hữu hảo nữ, Tự danh vi La Phu.” 日出東南隅,照我秦氏樓;秦氏有好女,自名為羅敷 (Mặt trời mọc đông nam, Chiếu xuống lầu họ Tần; Họ Tần có người đẹp, Tên gọi là La Phu), ngụ ý không gặp vua được thì về nhà an phận với vợ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hướng đông nam mặt trời thấy quạ
Thần Hy Hoà đi quá mất rồi
Lầu Tần đành vậy an vui
Sớm mai thăm hỏi bên người La Phu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông nam rạng ánh mặt trời
Bệ rồng muốn đến, ôi thôi được nào
Lầu Tần âu cũng làm vui
Sớm mai tìm đến La Phu cùng nàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quạ đen mặt nhật hướng đông nam,
Gần lại Hy Hoà việc khó làm.
Tạm hướng lầu Tần, đường lệ xuống,
La Phu mỗi sáng được chàng thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đông nam ngóng quạ ở chiêu dương
Muốn kiếm Hy Hoà kiếm được không
Lại hướng lầu Tần cây dưới gốc
La Phu vợ thảo sớm tìm mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời