Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:39

東下三旬苦於風土馬上戲作

路繞函關東復東,
身騎征馬逐驚蓬。
天池遼闊誰相待,
日日虛乘九萬風。

 

Đông hạ tam tuần khổ ư phong thổ mã thượng hí tác

Lộ nhiễu Hàm Quan đông phục đông,
Thân ky chinh mã trục kinh bồng.
Thiên trì liêu khoát thuỳ tương đãi,
Nhật nhật hư thừa cửu vạn phong.


Một tháng có 3 tuần gồm thượng tuần, trung tuần và hạ tuần, một tuần là 10 ngày.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường quanh Hàm Cốc đông rồi đông
Cưỡi trên chiến mã đuổi ngọn bồng
Ao trời xa tắp ai chờ đấy
Ngày ngày cưỡi gió trục hư không

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường quanh Hàm Cốc về đông
Thân trên chiến mã ngọn bồng đuổi theo
Ao trời xa tít chờ ai
Ngày ngày cưỡi gió bay vào hư không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Quanh Hàm Cốc đông về mấy lượt
Ngựa phi nhanh đuổi lướt ngọn bồng
Ao trời xa rộng ai mong
Ngày ngày cưởi vạn cuồng phong tới người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông lại đông Hàm Quan quanh quẩn
Trên ngựa phi theo đám cỏ bồng
Ao trời xa rộng ai mong
Hàng muôn ngọn gió cưỡi suông từng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quanh quẩn Hàm Quan đông lại đông
Thân trên ngựa chạy đuỗi theo bồng.
Ao trời xa rộng ai mong đợi
Cưỡi mãi ngày ngày vạn gió giông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường quanh Hàm Cốc đông rồi đông,
Chiến mã cưỡi trên đuổi ngọn bồng.
Xa tắp ao trời ai ngóng đợi,
Ngày ngày cưỡi gió vào hư không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hàm Quan đường lượn phía đông
Nẻo xa cưỡi ngựa cỏ bồng đuổi kinh
Ao trời rộng ai đợi mình
Ngày ngày cưỡi gió không hình vạn muôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời