Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 15:35

龜山寺魚池其二

剃髮多緣是代耕,
好聞人死惡人生。
祇園說法無高下,
爾輩何勞尚世情。

 

Quy Sơn tự ngư trì kỳ 2

Thế phát đa duyên thị đại canh,
Hảo văn nhân tử ác nhân sinh.
Kỳ Viên thuyết pháp vô cao hạ,
Nhĩ bối hà lao thượng thế tình?

 

Dịch nghĩa

Cắt tóc nhưng duyên nghiệp còn nhiều, nên có ruộng cho cày thuê,
Thích nghe tin người chết chứ không thích người sống.
Thuyết pháp ở vườn Kỳ Viên an nhiên tự tại biết bao,
Can chi các người lao tâm khổ tứ ở cõi tình người này?


Chùa Quy Sơn trên núi Quy Sơn. Núi nay ở trong thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã đi tu còn nương cho mướn
Thích ma chay không muốn người dưng
Kỳ Viên thuyết pháp ung dung
Cớ chi gian khổ ở trong cõi người?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nghiệp duyên xuống tóc lại phát canh
Thích nghe ma quỷ ghét nhân sinh
Kỳ viên thuyết pháp không tốt xấu
Bọn ngươi sao khổ chuộng thường tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời