Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 05:34

卻入泗口

洪河一派清淮接,
堤草蘆花萬里秋。
煙樹寂寥分楚澤,
海雲明滅滿揚州。
望深江漢連天遠,
思起鄉閭滿眼愁。
惆悵路岐真此處,
夕陽西沒水東流。

 

Khước nhập Tứ khẩu

Hồng hà nhất phái thanh Hoài tiếp,
Đê thảo lô hoa vạn lý thu.
Yên thụ tịch liêu phân Sở trạch,
Hải vân minh diệt mãn Dương Châu.
Vọng thâm Giang Hán liên thiên viễn,
Tư khởi hương lư mãn nhãn sầu.
Trù trướng lộ kỳ chân thử xứ,
Tịch dương tây một thuỷ đông lưu.

 

Dịch nghĩa

Một nhánh sông lớn chảy vào sông Hoài nước trong
Mùa thu, cỏ dây leo và hoa lau mọc dài cả vạn dặm
Chỗ cây cối toả sương khói xanh âm u là đầm đất Sở
Chỗ mây biển khi tỏ khi mờ là huyện Dương Châu
Còn vọng nhìn về sông Hán thì xa xôi lắm
Càng nhìn lòng nhớ quê càng làm buồn bã thêm
Chính chỗ này gợi niềm đau chia rẽ
Mặt trời chiều lặn phía tây còn sông chảy về đông

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sông Hoài bát ngát xa trong vắt
Cỏ dại hoa lau vạn dặm đường
Cây khói mịt mờ chia vũng Sở
Biển mây thấp thoáng thấy châu Dương
Trời xa nối tiếp dòng Giang Hán
Mắt ngóng dâng sầu ý cố hương
Nước chảy về đông, tây ác lặn
Nơi đây lối rẽ ngậm ngùi thương


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thanh Hoài giao với dòng sông lớn,
Muôn dặm, thu về nhuộm cỏ lau.
Bát ngát khói cây chia vịnh Sở,
Tỏ mờ mây biển lộ Dương Châu.
Trông vời Giang Hán liền trời thẳm,
Nhớ tới quê hương thảy cảnh sầu.
Lối rẽ ngậm ngùi là chỗ ấy,
Ác đoài, đông giục nước trôi mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhánh sông rộng tiếp sông Hoài,
Cỏ, lau, vạn dậm trải dài sắc thu.
Sở, đầm sương khói mịt mù,
Châu Dương, mây biển tỏ, mờ hiện ra.
Liền trời, Giang Hán xa xa,
Sầu dâng trước mắt quê nhà sao đây.
Ngậm ngùi nhớ rẽ nơi này,
Về đông nước chảy, về tây dương tà...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dòng sông lớn [Tứ] nối sông Hoài trong vắt
Đang tiết thu lau, cỏ mọc dặm dài
Đầm Sở đây, cây xanh khói sương phai
Cụm mây biển tỏ mờ Dương Châu huyện
Nhìn xa tít sông Hán, phương trời luyến
Lòng hoài hương dâng lệ lên mắt buồn
Chính chỗ này ngả chia rẽ sầu vương
Tây trời lặn, nước sông đông chảy mãi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời