迴望館娃故宮

江雲斷續草綿連,
雲隔秋波樹覆煙。
飄雪荻花鋪漲渚,
變霜楓葉捲平田。
雀愁化水喧斜日,
鴻怨驚風叫暮天。
因問館娃何所恨,
破吳紅臉尚開蓮。

 

Hồi vọng Quán Oa cố cung

Giang vân đoạn tục thảo miên liên,
Vân cách thu ba, thụ phú yên.
Phiêu tuyết địch hoa phô trướng chử,
Biến sương phong diệp quyển bình điền.
Tước sầu hoá thuỷ huyên tà nhật,
Hồng oán kinh phong khiếu mộ thiên.
Nhân vấn Quán Oa hà sở hận,
Phá Ngô hồng kiểm thượng khai liên.

 

Dịch nghĩa

Trên sông mây đứt khúc, cỏ liên tiếp,
Mây xa cách sóng thu, sương khói phủ cây.
Tuyết rơi phơi phơí, hoa lau nơi bến nước lên cao,
Sương thay dạng, lá phong cuốn theo gió trong ruộng.
Chim sẻ buồn dòng nước biến chuyển kêu rộn trong nắng xế,
Chim hồng ngán gió lớn kêu lớn trong trời chiều.
Nhân hỏi cung Quán Oa vì sao mang hận,
Diệt Ngô đã xong mà sao còn nở những hoa sen như má hồng thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Mây trời đứt khúc, cỏ liền sông,
Mây cách sóng thu phủ khói sương.
Tuyết phất hoa lau cao khuất bến,
Sương thay dạng lá phủ đầy đồng.
Sẻ kêu nắng xế, buồn dòng nước,
Hồng hót chiều tà, ngán gió giông.
Người hỏi Quán Oa sao tủi hận,
Diệt Ngô xong lại nở sen hồng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cỏ tràn, đứt nối lớp mây sông
Mây cách sóng thu, cây khói lồng
Tùng tuyết, lau bày hoa trước bến
Pha sương, phong cuốn lá trên đồng
Sẻ kêu nắng xế, buồn sông đổi
Hồng réo chiều hôm, oán gió cuồng
Hỏi Quán Oa còn chi hận nữa
Tan Ngô, má vẫn nở sen hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mây sông dứt nối, cỏ lan đầy,
Mây cách làn thu, khói phủ cây.
Hoa lách tuyết dàn, bờ nước dẫy,
Lá phong sương nhuộm, ruộng bằng vây.
Nắng tà sẻ rộn buồn sông đổi,
Chiếu tối hồng kêu oán gió rầy.
Nhân hỏi Quán Oa chi giận thế ?
Phá Ngô, sen nở má hây hây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sông, mây đứt nối, cỏ đầy,
Sóng thu, mây cách, khói dầy phủ cây.
Tuyết rơi bên bến lau gầy,
Sương tan, phong rụng, bay đầy đồng hoang.
Sẻ buồn nước chảy, nắng tàn,
Chim hồng oán gió, kêu vang trời chiều.
Quán Oa còn giận gì nhiều?
Phá Ngô, má thắm yêu kiều nở sen...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây đứt nối, cỏ liên miên
Mây xa sóng biếc, cây liền khói sương
Tuyết bay, lau sậy phô trương
Lá phong gió cuốn trên đường phẳng phiu
Buồn sông sẻ rộn nắng chiều
Oán luồng gió mạnh kêu rêu chim hồng
Quán Oa còn giận chi không?
Ngô tàn sen vẫn má hồng nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời