赦稅照

遠事征伐,妨奪農功,豈料 今冬,得大風熟!苟百姓之既足,則朕孰與不足。其賜天下今年稅之半,以慰跋涉之勞。

 

Xá thuế chiếu

Viễn sự chinh phạt, phương đoạt nông công, khởi liệu kim đông, đắc đại phong thục! Cẩu bách tính chi ký túc, tắc trẫm thục dữ bất túc. Kỳ tứ thiên hạ kim niên thuế chi bán, dĩ uỷ bạt thiệp chi lao.


Năm Giáp Thân (1044), sau khi đi đánh Chiêm Thành về, Lý Thái Tông ban thưởng các quan, đổi niên hiệu là Thiên Cảm Thánh Vũ, và ban bố tờ chiếu này.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Việc đánh dẹp phương xa làm tổn hại đến công việc nhà nông. Thế mà có ngờ đâu, mùa đông năm nay lại được mùa lớn! Nếu trăm họ đều no đủ thì trẫm còn lo gì thiếu thốn? Vậy, xá cho thiên hạ một nửa tiền thuế năm nay để an ủi nỗi khổ nhục lội suối trèo đèo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đánh dẹp phương xa tổn nghiệp nông.
Ngờ đâu thu hoạch lớn mùa đông!
No trăm họ trẫm lo gì thiếu?
Xá thuế an dân khỏi bận lòng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giặc xa dẹp, tổn nhà nông,
Ngờ đâu thu hoạch mùa đông được mùa.
Trẫm lo gì thiếu dân thừa?
An dân xá thuế ơn mưa móc tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời