25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ:
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2008 11:26

追讚法雲寺毘尼多流支禪師

創自南來國,
聞君久習禪。
應開諸佛信,
遠合一心源。
皎皎楞枷月,
芬芬般若蓮。
何時臨面見,
相與話重玄。

 

Truy tán Pháp Vân tự Tì-ni-đa-lưu-chi thiền sư

Sáng tự Nam lai quốc,
Văn quân cửu tập thiền.
Ứng khai chư Phật tín,
Viễn hợp nhất tâm nguyên.
Hạo hạo Lăng Già nguyệt,
Phân phân Bát Nhã liên.
Hà thời lâm diện kiến,
Tương dữ thoại trùng huyền.

 

Dịch nghĩa

Lần đầu đến nước Nam,
Được biết người am hiểu rất sâu sắc đạo Thiền.
Nên đã mở rộng giáo lý của các phật,
Khiến người đời sau hoà hợp được với cội nguồn chữ tâm.
Trăng Lăng Già sáng vằng vặc,
Sen Bát nhã ngát hương thơm.
Bao giờ được gặp mặt nhau,
Để cùng đàm luận về lý lẽ vô cùng huyền diệu.


Thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi người Nam Thiên Trúc (Nam Ấn Độ) dòng Bà-la-môn tên Vinitaruci. Thuở nhỏ đã có chí khác thường, đi khắp miền Tây Trúc (Tây Ấn Độ) để tham khảo Thiền tông. Nhưng vì cơ duyên chưa gặp, sư lại sang Đông Nam. Đến niên hiệu Đại Tường năm thứ hai nhà Chu (580), sư sang Việt Nam trụ trì tại chùa Pháp Vân đến khi viên tịch. Về sau, vua Lý Thái Tông (1028-1054) làm bài kệ truy tán này phong tặng sư.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Mở lối nước Nam đến,
Nghe Ngài giỏi tập thiền.
Hiện bày các Phật tín,
Xa hiệp một nguồn tâm.
Trăng Lăng Già sáng rỡ,
Hoa Bát Nhã ngạt ngào.
Bao giờ được gặp mặt,
Cùng nhau bàn đạo huyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Cõi Nam đầu bước tới,
Nghe đã đượm màu Thiền.
Tin phật, mong thêm rộng,
Nguồn lòng khéo hợp duyên.
Non già trời bóng nguyệt,
Cõi Nhã nức mùi sen.
Họp mặt chừng bao tá?
Cùng nhau giảng lẽ huyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Nước Nam đặt bước lần đầu,
Đã nghe người hiểu rất sâu đạo Thiền.
Mở mang giáo lý diệu huyền,
Cội nguồn tâm ấy, mọi miền đều ưa.
Lăng Già nguyệt tỏ hơn xưa,
Chồi sen Bát nhã hương đưa đậm đà.
Bao giờ gặp mặt hai ta,
Cùng nhau giảng giải sâu xa lẽ huyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Cầm tích trượng qua chơi Nam quốc,
Nghe nhà sư lẩu thuộc đạo thiền.
Mở mang phép Phật thâm huyền,
Cao xa hoà hợp tâm nguyên một màu.
Nguyệt lăng già làu làu ánh sáng,
Thuyền bát nhã thoang thoảng mùi hương.
Bao giờ lại tiếp dung cuông,
Cùng nhau đàm luận mọi đường huyền vi.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, mục Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Từ mới đến nước Nam
Nghe người thiền cao đạo
Mở lòng tin Phật giáo
Tâm hoà hợp nhân duyên
Trăng Lăng già vằng vặc
Sen thơm Bát nhã thuyền
Biết bao giờ gặp mặt
Cùng bàn lẽ diệu huyền

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lần đầu khi đến nước Nam
Biết người am hiểu đạo Thiền rất sâu
Mở mang giáo lý nhiệm mầu
Muôn đời sau cũng hợp vào nguyên tâm
Lăng Già vằng vặc ánh trăng
Mùi sen Bát Nhã ngát lừng hương thơm
Gặp ông cũng chửa biết chừng
Cùng nhau giảng giải lẽ huyền thâm sâu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Qua Nam từ thuở trước,
Ngươi đã tiếng say thiền.
Phép Phật mười phương đủ,
Lòng xa một mối tuyền.
Lăng già trong vẻ nguyệt,
Bát nhã nức mùi sen.
Bao giờ hay gặp mặt,
Cùng giải lẽ u huyền.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 114, 2-1927
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần đầu đến ở nước Nam lâu,
Am hiểu đạo Thiền người biết sâu.
Nên đã mở mang giáo lý Phật,
Khiến người sau hợp cội nguồn mau.
Trăng Lăng Già sáng soi vằng vặc,
Sen Bát nhã thơm hương ngát mầu,
Bao giờ gặp mặt nhìn nhau nhỉ,
Đàm luận cùng nhau lẽ nhiệm màu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Lần đầu sang Nam Việt
Nghe nói vốn thông thiền
Mở mang lòng tin Phật
Hoà hợp một nguồn tâm
Lăng Già trăng vằng vặc
Bát Nhã ngát hương sen
Bao giờ được gặp mặt
Cùng nhau luận đạo huyền


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần đầu ở nước Nam lâu,
Biết người am hiểu thiền sâu đạo mầu.
Mở mang giáo lý phật đầu,
Khiến người sau hợp rất mau cội nguồn.
Lăng Già vằng vặc trăng buông,
Sen thơm Bát nhã ngát hương sắc màu,
Bao giờ gặp mặt nhìn nhau,
Để cùng đàm luận nhiệm màu lẽ thiêng.

15.00
Trả lời