Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 18:42

Sơ thu

Hoè thử âm âm độ phấn tường,
Hà hoa niệu niệu phiến tân lương.
Nhất phân thu sắc quân thiên sắc,
Tứ cố sơn quang tiếp thuỷ quang.
Tử giải hàm hoàng sơ thướng đoán,
Hương duyên đới lục sảo thiêm nhương.
Tôn tiền hữu tửu tu hành lạc,
Mạc đãi đông ly cúc nhuỵ hoàng.

 

Dịch nghĩa

Bóng hòe râm râm đổ lên bức tường trắng,
Hoa sen phất phơ quạt một luồng gió mát mẻ mới.
Một phần sắc thu hòa lẫn với sắc trời,
Ngoảnh nhìn bốn phía ánh núi lồng tiếp liền với ánh nước.
Cua tía ngậm gạch bắt đầu vào lờ, vào đó,
Quả duyên thơm đậm màu xanh, ít nhiều đã thêm múi.
Trước vò còn có rượu cứ uống cho vui,
Cần gì phải đợi cho cúc phô nhụy vàng nơi giậu đông.


Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Bóng hoè êm dịu ánh tường vôi,
Mềm mại chồi sen lộng gió trời.
Thu nhuộm sắc trời màu loáng loáng,
Núi lồng ánh nước vẻ ngời ngời.
Cua vàng gạch óng vào đăng sớm,
Phật thủ da xanh nở múi rồi.
Bình sẵn rượu ngon vui cứ nhấp,
Đợi gì giậu cúc nhị vàng phơi.


Có bản chép như sau:
Nắng hoè êm dịu xế tường vôi,
Mềm mại chồi sen quạt gió trời.
Sắc lẫn màu thu trời rợn bóng,
Ánh lồng vẻ núi nước trong ngời.
Cua vàng gạch óng vào đăng sớm,
Phật thủ da xanh nở múi rồi,
Bình sẵn rượu ngon vui cứ uống,
Đợi gì giậu cúc nhị vàng phơi.
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng hoè râm đổ bức tường vôi,
Phơ phất hoa sen gió mát trời.
Thu sắc sắc trời cùng trộn lẫn,
Núi lồng bốn phía sóng liền khơi.
Tía cua ngậm gạch vào đăng, đó,
Phật thủ màu xanh thêm múi rồi.
Vò sẵn rượu ngon ta cứ chén,
Cần gì phải đợi cúc hoa phơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời