Hạ nhật

Mai hoa đình viện, thảo trì đường,
Thuỷ các vô trần, hạ cảnh trường.
Điệp điệp đài tiền triêu vũ tĩnh,
Âm âm hoè ác ngọ phong lương.
Mộng hồi song ngoại sổ thanh điểu,
Trú vĩnh yên tiêu nhất triện hương.
Lưu khách trà qua tuỳ phận hữu,
Phù vân phú quý một tư lường.

 

Dịch nghĩa

Hoa mai trước sân, cỏ ở bờ ao,
Lầu thuỷ tạ không vướng chút bụi trần, ngày hè dài.
Lớp lớp rêu in như đồng tiền, mưa buổi sáng rửa sạch,
Âm u, hoè rủ màn, gió ban trưa mát mẻ.
Mộng tỉnh ngoài song, vài tiếng chim kêu,
Ngày dài, khói hương tan dần theo hình chữ triện.
Giữ khách lại, trà, dưa có gì dùng nấy,
Giàu sang như đám mây nổi, cần gì phải cân nhắc đắn đo.


Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Trước sân, hoa lựu, cỏ bờ ao,
Mặt nước ngày dài gác sạch làu.
Rêu toả nụ tiền mưa sớm dội,
Hoè buông màn lá gió trưa vào.
Giấc mơ cửa sổ chim kêu hót,
Ngày vắng lò hương khói dạt dào.
Khách trú trà dưa tuỳ lúc sẵn,
Giàu sang mây nổi chẳng lo nào!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước sân mai muộn cỏ bờ ao,
Lầu trải ngày dài chẳng bụi nào,
Rêu toả đồng tiền mưa rửa sạch,
Hoè buông màn rủ gió trưa vào.
Ngoài song mộng tỉnh chim kêu hót,
Hương khói ngày dài lò đã hao.
Đãi khách trà dưa gì uống nấy,
Giàu sang mây nổi đắn đo sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời