Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2016 11:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/04/2016 11:19

題三友圖

茫茫雲壤間,
植物一何夥。
蒲柳先凋零,
桃李競容冶。
睠彼歲寒姿,
木中傑三者。
勁節淩秋冬,
貞心閱春夏。
風雪自清奇,
炎暑更蕭灑。
君子有似人,
無可無不可。
足以廉群頑,
足以立眾懦。
氣質便變化。

 

Đề tam hữu đồ

Mang mang vân nhưỡng gian,
Thực vật nhất hà khoả.
Bồ liễu tiên điêu linh,
Đào lý cạnh dung dã.
Quyến bỉ tuế hàn tư,
Mộc trung kiệt tam giả.
Kính tiết lăng thu đông,
Trinh tâm duyệt xuân hạ.
Phong tuyết tự thanh kỳ,
Viêm thử cánh tiêu sái.
Quân tử hữu tự nhân,
Vô khả vô bất khả.
Túc dĩ liêm quần ngoan,
Túc dĩ lập chúng noạ
.
Khí chất tiện biến hoá.

 

Dịch nghĩa

Trong khoảng đất trời mênh mang
Cây cỏ sao mà nhiều thế?
Cây bồ, cây liễu điêu tàn trước tiên
Còn cây đào, cây mận đua nhau khoe tươi
Trong các loại cây chịu được rét mùa đông
Thì ba bạn (tùng, trúc, mai) là kiệt xuất
Khí tiết cứng cỏi át cả thu đông
Tấm lòng kiên trinh trải cả xuân hè
Trong gió tuyết vẫn thanh bạch lạ kỳ
Lúc nóng bức vẫn càng thêm tiêu sái
Giống như người quân tử
Không thể mà không gì không thể
Đủ làm cho kẻ tham ngoan hoá ra kẻ liêm
Đủ khiến kẻ hàn kém hoá ra kẻ khá giả
Ngắm tranh ba người bạn này, khí chất liền biến đổi


Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám (Nhiều người dịch), NXB Hà Nội, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Đất trời rộng mênh mang
Cây cỏ phong phú quá
Bồ liễu sớm điêu tàn
Mận đào tươi đẹp lạ
Chịu nổi rét mùa đông
Tùng, trúc, mai được cả
Khí tiết át thu đông
Kiên trinh trải xuân hạ
Giá rét vẫn xanh tươi
Nóng bức không tàn tạ
Giống người quân tử thay
"Vô khả vô bất khả"
Người tham thành người liêm
Người kém thành người khá
Ngắm tranh "ba bạn này"
Chất tốt được cảm hoá

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mênh mang trong khoảng đất trời,
Cỏ cây phong phú chẳng nơi nào bằng.
Cây bồ, liễu sớm điêu tàn,
Còn đào với mận đua hàng khoe tươi.
Rét đông cây chịu được lời,
Ba cây mai, trúc, tùng thời kiệt nhân.
Tiết trời cứng át đông tuần,
Kiên trinh trải cả hè xuân tấm lòng.
Sạch trong gió tuyết thổi lồng,
Càng thêm tiêu sái nóng nung không sờn.
Giống người quân tử không hơn,
Không gì không thể mà còn là không.
Tham ngoan thành kẻ thanh trong,
Kém hèn đủ khiến hoá thành giàu sang.
Ngắm tranh khí chất liên quan.

11.00
Trả lời