Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2016 09:33

述志

不林不巿不公候,
不學蘇秦只敝裘。
風月長供詩社興,
江山正作醉鄉遊。
平生未改桑君硯,
到處聊為王粲樓。
縱使世人多噂沓,
也應無怒到虛舟。

 

Thuật chí

Bất lâm bất thị bất công hầu,
Bất học Tô Tần chỉ tệ cầu.
Phong nguyệt trường cung thi xã hứng,
Giang sơn chính tác tuý hương du.
Bình sinh vị cải Tang quân nghiễn,
Đáo xứ liêu vi Vương Xán lâu.
Túng sử thế nhân đa tỗn đạp,
Dã ưng vô nộ đáo hư chu.

 

Dịch nghĩa

Chẳng ở rừng núi, chẳng ở đô thị, chẳng tước công tước hầu
Chẳng bắt chước Tô Tần chỉ có manh áo cừu rách
Gió trăng luôn mãi cung cấp nguồn hứng cho hội thơ
Sông núi sẵn sàng làm nơi du quan cho khách làng say
Suốt đời chưa hề đổi cái nghiên viết văn của Tang quân
Có lúc sực nhớ lại bài phú Đăng lâu của Vương Xán
Giá phỏng người đời nhiều lời quở trách
Cũng đành không giận như khi chiếc thuyền không va phải


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Chẳng rừng chẳng chợ chẳng khanh công
Chẳng học Tô Tần áo rách bong
Thơ hứng gió trăng ngâm chẳng cạn
Rượu say sông núi dạo không cùng
Tang quân nghiên cũ không thay đổi
Vương Xán lầu cao luống nhớ trông
Giá phỏng người đời nhiều quở trách
Cầm bằng không giận chiếc thuyền không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng rừng, chẳng chợ, chẳng công hầu,
Chẳng học Tô Tần áo rách bâu.
Trăng gió cấp luôn nguồn cảm hứng,
Sẵn sàng sông núi khách làng say.
Tang quân nghiên mực chưa hề đổi,
Vương Xán nhớ bài Đăng phú lâu.
Giá phỏng người đời nhiều quở trách,
Thuyền không nào giận phải va đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời