寄曹鄴

終南山是枕前雲,
禁鼓無因曉夜聞。
朝客秋來不朝日,
曲江西岸去尋君。

 

Ký Tào Nghiệp

Chung Nam sơn thị chẩm tiền vân,
Cấm cổ vô nhân hiểu dạ văn.
Triều khách thu lai bất triều nhật,
Khúc giang tây ngạn khứ tầm quân.

 

Dịch nghĩa

Nằm gối đầu nhìn mây trôi trên núi Chung Nam,
Không nghe trống cầm canh từ sáng đến tối.
Ngày thu không có buổi chầu vua thì chầu khách vậy,
Tôi sẽ tới tìm ông ở bờ tây sông Khúc.


Tào Nghiệp là thi nhân nổi tiếng cùng thời.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Chung Nam mây trôi nằm ngắm
Trống cầm canh lặng vắng nơi đây
Chầu vua không bận thu này
Hẹn ông ao Khúc bờ tây tôi tìm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chung Nam, nằm gối ngắm mây bay,
Vắng trống cầm canh suốt cả ngày.
Hẹn khách thu về, triều chẳng đến,
Bờ tây sông Khúc tới liền ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời