Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 19:34

桑落洲

九江寒露夕,
微浪北風生。
浦嶼漁人火,
蒹葭鳧雁聲。
頹雲晦廬嶽,
微鼓辨湓城。
遠憶天邊弟,
曾從此路行。

 

Tang Lạc châu

Cửu Giang hàn lộ tịch,
Vi lãng bắc phong sinh.
Phố tự ngư nhân hoả,
Kiêm gia phù nhạn thanh.
Đồi vân hối Lư nhạc,
Vi cổ biến Bồn Thành.
Viễn ức thiên biên đệ,
Tằng tòng thử lộ hành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm Cửu Giang móc rơi lạnh ngắt
Sóng lăn tăn gió bấc nổi lên
Lửa chài bến, đảo lênh đênh
Kêu vang lau lách, nhạn cùng le le
Núi Lư che trong mây sụt lở
Tiếng trống canh trăn trở Bồn Thành
Nhớ em ngoài chốn mây xanh
Đã từng qua lại cùng anh đất này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Móc chiều ở Cửu Giang giá lạnh
Gió bấc gây sóng nhẹ lăn tăn
Lửa chài le lói đảo gần
Le le và nhạn kêu rân cỏ lùm
Mây xám kéo tối tăm Lư nhạc
Tiếng trống dồn nghe khắp Bồn Thành
Nhớ em trai chốn tha phương
Đường này khi trước đã từng đi qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Móc chiều Cửu Giang lạnh
Gió bắc sóng liu xiu
Lửa chài sông lấp lánh
Đám lau le nhạn kêu.
Bồn Thành trống con đánh
Lư Nhạc tối mù mây
Nhớ em xa cô quạnh
Từng theo bước đường này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời