Từng giữ lại áo quần Tống Ngọc
Từng biết hơi của giấc Vu sơn
Mây mưa quản lý gian nan
Chi bằng gả quách cho chàng Tương Vương

tửu tận tình do tại